Integruota jūrų politika

01-01-2018

Integruota jūrų politika – tai kompleksinis požiūris į visas su jūra susijusias ES politikos kryptis. Grindžiama idėja, kad koordinuodama savo politikos kryptis Sąjunga gali gauti daugiau naudos iš jūrų ir vandenynų ir daryti mažesnį poveikį aplinkai, integruota jūrų politika apima tokias įvairias sritis kaip žvejyba ir akvakultūra, laivyba ir jūrų uostai, jūrų aplinka, jūrų moksliniai tyrimai, energijos gamyba jūroje, laivų statyba ir su jūra susijusios pramonės šakos, jūrų priežiūra, jūrų ir pakrančių turizmas, užimtumas, pakrančių regionų plėtra ir su jūrų reikalais susiję išorės santykiai.

Integruota jūrų politika – tai kompleksinis požiūris į visas su jūra susijusias ES politikos kryptis. Grindžiama idėja, kad koordinuodama savo politikos kryptis Sąjunga gali gauti daugiau naudos iš jūrų ir vandenynų ir daryti mažesnį poveikį aplinkai, integruota jūrų politika apima tokias įvairias sritis kaip žvejyba ir akvakultūra, laivyba ir jūrų uostai, jūrų aplinka, jūrų moksliniai tyrimai, energijos gamyba jūroje, laivų statyba ir su jūra susijusios pramonės šakos, jūrų priežiūra, jūrų ir pakrančių turizmas, užimtumas, pakrančių regionų plėtra ir su jūrų reikalais susiję išorės santykiai.