Europos piliečių iniciatyva

01-02-2018

Europos piliečių iniciatyva (EPI) yra svarbi dalyvaujamosios demokratijos priemonė Europos Sąjungoje, sudaranti sąlygas vienam milijonui ES piliečių, gyvenančių mažiausiai ketvirtadalyje valstybių narių, paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo įgyvendinamos ES sutartys. Nuo Reglamento (ES) Nr. 211/2011, kuriuo nustatytos išsamios EPI procedūros ir sąlygos, taikymo pradžios Komisijai sėkmingai pateiktos keturios iniciatyvos.

Europos piliečių iniciatyva (EPI) yra svarbi dalyvaujamosios demokratijos priemonė Europos Sąjungoje, sudaranti sąlygas vienam milijonui ES piliečių, gyvenančių mažiausiai ketvirtadalyje valstybių narių, paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo įgyvendinamos ES sutartys. Nuo Reglamento (ES) Nr. 211/2011, kuriuo nustatytos išsamios EPI procedūros ir sąlygos, taikymo pradžios Komisijai sėkmingai pateiktos keturios iniciatyvos.