Išorės sienų valdymas

01-04-2018

ES sienų valdymo politika labai pasikeitė dėl to, kad kaip niekada anksčiau išaugo pabėgėlių ir neteisėtų migrantų skaičius ir, visų pirma, dėl to, kad nuo 2015 m. vidurio pradėjo ryškėti ES išorės sienų ir migracijos politikos trūkumai. Uždaviniai, susiję su padidėjusiais mišriais migracijos į ES srautais, taip pat su paaštrėjusiomis saugumo problemomis, paskatino naują veiklos etapą ES išorės sienų apsaugos srityje, kuris turi įtakos ir kalbant apie ES vidaus sienas.

ES sienų valdymo politika labai pasikeitė dėl to, kad kaip niekada anksčiau išaugo pabėgėlių ir neteisėtų migrantų skaičius ir, visų pirma, dėl to, kad nuo 2015 m. vidurio pradėjo ryškėti ES išorės sienų ir migracijos politikos trūkumai. Uždaviniai, susiję su padidėjusiais mišriais migracijos į ES srautais, taip pat su paaštrėjusiomis saugumo problemomis, paskatino naują veiklos etapą ES išorės sienų apsaugos srityje, kuris turi įtakos ir kalbant apie ES vidaus sienas.