Imigracijos politika

01-03-2018

Perspektyvi, solidarumu pagrįsta ir visapusiška Europos imigracijos politika – svarbus Europos Sąjungos tikslas. Imigracijos politika siekiama laikytis suderinto požiūrio teisėtos ir nelegalios migracijos klausimais.

Perspektyvi, solidarumu pagrįsta ir visapusiška Europos imigracijos politika – svarbus Europos Sąjungos tikslas. Imigracijos politika siekiama laikytis suderinto požiūrio teisėtos ir nelegalios migracijos klausimais.