Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė

01-02-2018

Intelektinė nuosavybė – tai visos intelektinei kūrybai suteiktos išskirtinės teisės. Ji apima dvi teisių rūšis: pramoninę nuosavybę, apimančią išradimus (patentai), prekių ženklus, pramoninį dizainą bei modelius ir geografines nuorodas, ir autorių teises, apimančias literatūros ir meno kūrinių nuosavybę. 2009 m. įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, ES suteikta išimtinė kompetencija spręsti intelektinės nuosavybės teisių klausimus (118 straipsnis).

Intelektinė nuosavybė – tai visos intelektinei kūrybai suteiktos išskirtinės teisės. Ji apima dvi teisių rūšis: pramoninę nuosavybę, apimančią išradimus (patentai), prekių ženklus, pramoninį dizainą bei modelius ir geografines nuorodas, ir autorių teises, apimančias literatūros ir meno kūrinių nuosavybę. 2009 m. įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, ES suteikta išimtinė kompetencija spręsti intelektinės nuosavybės teisių klausimus (118 straipsnis).