Energetikos politika: bendrieji principai

01-01-2018

Problemos, su kuriomis ES susiduria energetikos sektoriuje, apima tokius klausimus, kaip didėjanti priklausomybė nuo importo, ribota išteklių įvairovė, didelės ir nepastovios energijos kainos, didėjantys pasauliniai energijos poreikiai, pavojus saugumui, turintis poveikį gamybos ir tranzito šalims, didėjantis klimato kaitos pavojus, lėta pažanga energijos vartojimo efektyvumo srityje, problemos dėl didėjančios atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies, taip pat poreikis didinti skaidrumą energetikos rinkose, jų tolesnę integraciją ir tarpusavio jungtis. Įvairios priemonės, kuriomis siekiama sukurti integruotą energetikos rinką, užtikrinti saugų energijos tiekimą ir tvarų energetikos sektorių, yra svarbiausia ES energetikos politikos dalis.

Problemos, su kuriomis ES susiduria energetikos sektoriuje, apima tokius klausimus, kaip didėjanti priklausomybė nuo importo, ribota išteklių įvairovė, didelės ir nepastovios energijos kainos, didėjantys pasauliniai energijos poreikiai, pavojus saugumui, turintis poveikį gamybos ir tranzito šalims, didėjantis klimato kaitos pavojus, lėta pažanga energijos vartojimo efektyvumo srityje, problemos dėl didėjančios atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies, taip pat poreikis didinti skaidrumą energetikos rinkose, jų tolesnę integraciją ir tarpusavio jungtis. Įvairios priemonės, kuriomis siekiama sukurti integruotą energetikos rinką, užtikrinti saugų energijos tiekimą ir tvarų energetikos sektorių, yra svarbiausia ES energetikos politikos dalis.