Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politika

01-01-2018

Nuo pirmųjų Bendrijos Sutarčių Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikai Europos teisės aktuose tenka svarbi vieta. Ši politika buvo išplėsta praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje sukūrus Europos mokslinių tyrimų bendrąją programą. Nuo 2014 m. ES mokslinių tyrimų finansavimas daugiausiai sutelktas 2014–2020 m. laikotarpiui skirtoje 8-ojoje Bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, kuria siekiama užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulyje.

Nuo pirmųjų Bendrijos Sutarčių Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikai Europos teisės aktuose tenka svarbi vieta. Ši politika buvo išplėsta praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje sukūrus Europos mokslinių tyrimų bendrąją programą. Nuo 2014 m. ES mokslinių tyrimų finansavimas daugiausiai sutelktas 2014–2020 m. laikotarpiui skirtoje 8-ojoje Bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, kuria siekiama užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulyje.