Mažosios ir vidutinės įmonės

01-01-2018

Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 % visų ES įmonių. Jos sukuria du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo vietų ir daugiau nei pusę visos ES įmonių sukurtos pridėtinės vertės. Buvo patvirtintos įvairios veiksmų programos MVĮ remti, pavyzdžiui, Smulkiojo verslo aktas (angl. „Small Business Act“), programa „Horizontas 2020“ ir Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME). Jų tikslas – mokslinių tyrimų ir inovacijų dėka padidinti MVĮ konkurencingumą ir sudaryti daugiau galimybių MVĮ gauti finansavimą.

Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 % visų ES įmonių. Jos sukuria du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo vietų ir daugiau nei pusę visos ES įmonių sukurtos pridėtinės vertės. Buvo patvirtintos įvairios veiksmų programos MVĮ remti, pavyzdžiui, Smulkiojo verslo aktas (angl. „Small Business Act“), programa „Horizontas 2020“ ir Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME). Jų tikslas – mokslinių tyrimų ir inovacijų dėka padidinti MVĮ konkurencingumą ir sudaryti daugiau galimybių MVĮ gauti finansavimą.