Vandens apsauga ir vandentvarka

01-02-2018

Vanduo gyvybiškai būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai, taip pat ekonomikai. Jo apsauga ir valdymas neapsiriboja valstybių sienomis. ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama išvalyti vandenį, apsaugoti švarų vandenį ES ir užtikrinti tausų jo naudojimą iš ilgalaikės perspektyvos. Direktyva papildyta konkretesniais teisės aktais, pavyzdžiui, Geriamojo vandens direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Potvynių direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva, taip pat tarptautiniais susitarimais.

Vanduo gyvybiškai būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai, taip pat ekonomikai. Jo apsauga ir valdymas neapsiriboja valstybių sienomis. ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama išvalyti vandenį, apsaugoti švarų vandenį ES ir užtikrinti tausų jo naudojimą iš ilgalaikės perspektyvos. Direktyva papildyta konkretesniais teisės aktais, pavyzdžiui, Geriamojo vandens direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Potvynių direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva, taip pat tarptautiniais susitarimais.