Kova su klimato kaita

01-02-2018

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje įvykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje šalys susitarė užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. ES yra įsipareigojusi iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, 27 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį padidinti tiek, kad ji siektų 27 proc. galutinio suvartojamo kiekio. Pagrindinė priemonė kovojant su klimato kaita – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje įvykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje šalys susitarė užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. ES yra įsipareigojusi iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, 27 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį padidinti tiek, kad ji siektų 27 proc. galutinio suvartojamo kiekio. Pagrindinė priemonė kovojant su klimato kaita – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.