Konkurencijos politika

01-02-2018

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101–109 straipsniuose nustatytos vidaus rinkos konkurencijos taisyklės. Pagal jas draudžiama sudaryti konkurenciją ribojančius įmonių susitarimus. Dominuojančią padėtį rinkoje užimančioms įmonėms draudžiama piktnaudžiauti savo padėtimi, kad nebūtų neigiamo poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai. Bendrijos masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, tam tikrais atvejais tai gali būti uždrausta. Draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms. Tačiau jeigu kiltų pavojus, kad šių paslaugų tikslai nebus pasiekti, konkurencijos taisyklės išimties tvarka gali būti netaikomos.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101–109 straipsniuose nustatytos vidaus rinkos konkurencijos taisyklės. Pagal jas draudžiama sudaryti konkurenciją ribojančius įmonių susitarimus. Dominuojančią padėtį rinkoje užimančioms įmonėms draudžiama piktnaudžiauti savo padėtimi, kad nebūtų neigiamo poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai. Bendrijos masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, tam tikrais atvejais tai gali būti uždrausta. Draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms. Tačiau jeigu kiltų pavojus, kad šių paslaugų tikslai nebus pasiekti, konkurencijos taisyklės išimties tvarka gali būti netaikomos.