Bendra mokesčių politika

01-02-2018

Apmokestinimas priklauso valstybių narių kompetencijai, o ES turi tik ribotą kompetenciją šioje srityje. ES mokesčių politika siekiama užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, todėl pirmiausia buvo sprendžiamas netiesioginio, o ne tiesioginio apmokestinimo suderinimo klausimas. Pastaruoju metu kova su žalingu mokesčių vengimu ir slėpimu tapo politikos prioritetu. Valstybės narės mokestines priemones turi patvirtinti vieningai. Europos Parlamentas turi teisę reikalauti, kad su juo būtų konsultuojamasi mokesčių klausimais, išskyrus biudžeto klausimus, kuriais jis yra viena iš teisėkūros institucijų.

Apmokestinimas priklauso valstybių narių kompetencijai, o ES turi tik ribotą kompetenciją šioje srityje. ES mokesčių politika siekiama užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, todėl pirmiausia buvo sprendžiamas netiesioginio, o ne tiesioginio apmokestinimo suderinimo klausimas. Pastaruoju metu kova su žalingu mokesčių vengimu ir slėpimu tapo politikos prioritetu. Valstybės narės mokestines priemones turi patvirtinti vieningai. Europos Parlamentas turi teisę reikalauti, kad su juo būtų konsultuojamasi mokesčių klausimais, išskyrus biudžeto klausimus, kuriais jis yra viena iš teisėkūros institucijų.