ES fiskalinės politikos sistema

01-01-2018

Siekiant užtikrinti ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą, būtina stipri sistema, padedanti išvengti netvarių viešųjų finansų. 2011 m. pabaigoje įsigaliojo reforma (šešių dokumentų rinkinio dalis), kuria iš dalies keičiamas Stabilumo ir augimo paktas. 2013 m. pradžioje įsigaliojo tarpvalstybinė Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos, įskaitant fiskalinį susitarimą. 2013 m. gegužės mėn. įsigaliojo reglamentas (dviejų dokumentų rinkinio dalis), kuriuo nustatomas nacionalinių biudžeto planų projektų vertinimas.

Siekiant užtikrinti ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą, būtina stipri sistema, padedanti išvengti netvarių viešųjų finansų. 2011 m. pabaigoje įsigaliojo reforma (šešių dokumentų rinkinio dalis), kuria iš dalies keičiamas Stabilumo ir augimo paktas. 2013 m. pradžioje įsigaliojo tarpvalstybinė Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos, įskaitant fiskalinį susitarimą. 2013 m. gegužės mėn. įsigaliojo reglamentas (dviejų dokumentų rinkinio dalis), kuriuo nustatomas nacionalinių biudžeto planų projektų vertinimas.