Kalbų politika

01-09-2017

Siekdama skatinti judumą ir tarpkultūrinį supratimą, ES nurodė, kad kalbų mokymasis yra svarbus prioritetas, ir finansuoja daugybę šios srities programų bei projektų. ES nuomone, daugiakalbystė – svarbus Europos konkurencingumo aspektas. Taigi vienas iš ES kalbų politikos tikslų yra siekti, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis mokėtų ne tik savo gimtąją kalbą, bet ir dar dvi kitas kalbas.

Siekdama skatinti judumą ir tarpkultūrinį supratimą, ES nurodė, kad kalbų mokymasis yra svarbus prioritetas, ir finansuoja daugybę šios srities programų bei projektų. ES nuomone, daugiakalbystė – svarbus Europos konkurencingumo aspektas. Taigi vienas iš ES kalbų politikos tikslų yra siekti, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis mokėtų ne tik savo gimtąją kalbą, bet ir dar dvi kitas kalbas.