Sąjungos išlaidos

01-05-2018

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar užsienio reikalų sritims, numatytas viršutines ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Finansinių priemonių naudojimas, naudojant ES lėšas, sukuria sverto poveikį.

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar užsienio reikalų sritims, numatytas viršutines ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Finansinių priemonių naudojimas, naudojant ES lėšas, sukuria sverto poveikį.