Abipusis diplomų pripažinimas

01-11-2017

Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra bendrosios rinkos ramsčiai – naudojantis šiomis laisvėmis sudaromos galimybės verslo ir specialistų judumui visoje ES. Siekiant užtikrinti šias laisves, nacionaliniu lygmeniu išduodami diplomai ir kvalifikacijos įrodymai turi būti pripažįstami plačiu mastu. Šiuo metu jau patvirtinta įvairių jų derinimo ir abipusio pripažinimo priemonių ir toliau rengiami kiti šios srities teisės aktai.

Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra bendrosios rinkos ramsčiai – naudojantis šiomis laisvėmis sudaromos galimybės verslo ir specialistų judumui visoje ES. Siekiant užtikrinti šias laisves, nacionaliniu lygmeniu išduodami diplomai ir kvalifikacijos įrodymai turi būti pripažįstami plačiu mastu. Šiuo metu jau patvirtinta įvairių jų derinimo ir abipusio pripažinimo priemonių ir toliau rengiami kiti šios srities teisės aktai.