Švietimas ir profesinis mokymas

01-09-2017

Pagal subsidiarumo principą, švietimo ir mokymo politika patenka į kiekvienos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės kompetencijos sritį. Todėl ES vaidmuo – remiamasis. Vis dėlto visos valstybės narės susiduria ir su kai kuriomis bendromis problemomis (senėjančia visuomene, darbo jėgos įgūdžių trūkumu, pasauline konkurencija ir ikimokyklinio ugdymo problemomis), todėl reikia, kad šalys imtųsi suderintų veiksmų, dirbtų išvien ir vienos iš kitų mokytųsi[1].

Pagal subsidiarumo principą, švietimo ir mokymo politika patenka į kiekvienos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės kompetencijos sritį. Todėl ES vaidmuo – remiamasis. Vis dėlto visos valstybės narės susiduria ir su kai kuriomis bendromis problemomis (senėjančia visuomene, darbo jėgos įgūdžių trūkumu, pasauline konkurencija ir ikimokyklinio ugdymo problemomis), todėl reikia, kad šalys imtųsi suderintų veiksmų, dirbtų išvien ir vienos iš kitų mokytųsi[1].