Jaunimas

01-09-2017

Jaunimo politika – nacionalinės politikos sritis. Taigi valstybių narių teisės aktai nederinami. Europos lygmeniu sprendimai dėl jaunimo politikos priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Jaunimo mainai ES viduje ir su trečiosiomis šalimis skatinami pagal programos „Erasmus+“ jaunimo veiklai skirtą dalį. Kaip rodo Europos solidarumo korpuso iniciatyva, per pastaruosius kelerius metus Europos Sąjunga sustiprino jaunimo politiką.

Jaunimo politika – nacionalinės politikos sritis. Taigi valstybių narių teisės aktai nederinami. Europos lygmeniu sprendimai dėl jaunimo politikos priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Jaunimo mainai ES viduje ir su trečiosiomis šalimis skatinami pagal programos „Erasmus+“ jaunimo veiklai skirtą dalį. Kaip rodo Europos solidarumo korpuso iniciatyva, per pastaruosius kelerius metus Europos Sąjunga sustiprino jaunimo politiką.