Europos kaimynystės politika

01-01-2018

Europos kaimynystės politika (EKP) taikoma Alžyrui, Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Egiptui, Gruzijai, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Moldovai, Marokui, Palestinai, Sirijai, Tunisui ir Ukrainai. EKP tikslas – didinti visų kaimyninių šalių gerovę, stabilumą ir saugumą. Jos pagrindą sudaro demokratija, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms. EKP iš esmės yra dvišalė ES ir kiekvienos šalies partnerės politika, pagal kurią taip pat vykdomos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos – Rytų partnerystė ir Viduržemio jūros sąjunga[1].

Europos kaimynystės politika (EKP) taikoma Alžyrui, Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Egiptui, Gruzijai, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Moldovai, Marokui, Palestinai, Sirijai, Tunisui ir Ukrainai. EKP tikslas – didinti visų kaimyninių šalių gerovę, stabilumą ir saugumą. Jos pagrindą sudaro demokratija, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms. EKP iš esmės yra dvišalė ES ir kiekvienos šalies partnerės politika, pagal kurią taip pat vykdomos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos – Rytų partnerystė ir Viduržemio jūros sąjunga[1].