Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė: bendrieji aspektai

01-03-2018

Lisabonos sutartyje didelė svarba teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Joje numatoma daug svarbių naujų dalykų: veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, nustatyta panaikinus senąją ramsčių sistemą, išplėstos ES Teisingumo Teismo prerogatyvos ir numatytas naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Pagrindines teises sustiprina Pagrindinių teisių chartija, tapusi teisiškai privaloma Europos Sąjungai.

Lisabonos sutartyje didelė svarba teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Joje numatoma daug svarbių naujų dalykų: veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, nustatyta panaikinus senąją ramsčių sistemą, išplėstos ES Teisingumo Teismo prerogatyvos ir numatytas naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Pagrindines teises sustiprina Pagrindinių teisių chartija, tapusi teisiškai privaloma Europos Sąjungai.