Ekonomikos valdymas

01-04-2018

Ekonomikos valdymas – institucijų ir procedūrų sistema, nustatyta tam, kad būtų galima pasiekti Sąjungos tikslus ekonomikos srityje; tai yra ekonominės politikos koordinavimas siekiant skatinti ekonominę ir socialinę pažangą ES ir jos piliečių labui. 2008 m. prasidėjusios finansų, fiskalinė ir ekonomikos krizės parodė, kad ES būtina sukurti ekonomikos valdymo modelį, kuris būtų veiksmingesnis nei iki tol taikytas ekonominis ir fiskalinis koordinavimas. Ekonomikos valdymo srities pokyčiai apima griežtesnį fiskalinės ir makroekonominės politikos koordinavimą ir priežiūrą bei finansinių krizių valdymo sistemos sukūrimą.

Ekonomikos valdymas – institucijų ir procedūrų sistema, nustatyta tam, kad būtų galima pasiekti Sąjungos tikslus ekonomikos srityje; tai yra ekonominės politikos koordinavimas siekiant skatinti ekonominę ir socialinę pažangą ES ir jos piliečių labui. 2008 m. prasidėjusios finansų, fiskalinė ir ekonomikos krizės parodė, kad ES būtina sukurti ekonomikos valdymo modelį, kuris būtų veiksmingesnis nei iki tol taikytas ekonominis ir fiskalinis koordinavimas. Ekonomikos valdymo srities pokyčiai apima griežtesnį fiskalinės ir makroekonominės politikos koordinavimą ir priežiūrą bei finansinių krizių valdymo sistemos sukūrimą.