Europos gyventojai 2016 m. Požiūriai ir lūkesčiai, kova su terorizmu ir radikalizacija

01-07-2016

Šį specialų Europos Parlamento „Eurobarometro“ tyrimą 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse 2016 m. balandžio 9–18 d. atliko bendrovė „TNS opinion“. Jame daugiausia dėmesio skiriama europiečių požiūriams ir lūkesčiams, susijusiems su ES veiksmais, kova su terorizmu ir su tarpusavio gynybos sąlyga.

Šį specialų Europos Parlamento „Eurobarometro“ tyrimą 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse 2016 m. balandžio 9–18 d. atliko bendrovė „TNS opinion“. Jame daugiausia dėmesio skiriama europiečių požiūriams ir lūkesčiams, susijusiems su ES veiksmais, kova su terorizmu ir su tarpusavio gynybos sąlyga.