Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje

24-03-2017

ES yra unikalus projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei 500 mln. piliečių, kalbančių maždaug 80 skirtingų kalbų. Nors daugiakalbystė yra vienas iš pagrindinių aspektų, ji taip pat yra vienas iš svarbiausių iššūkių kuriant tikrai integruotą ES. Kalbos barjeras daro didelį poveikį tarpvalstybinėms viešosioms paslaugoms, bendros europinės tapatybės puoselėjimui, darbuotojų judumui ir tarpvalstybinei e. prekybai skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Atsiradus naujiems technologiniams principams, grindžiamiems dideliu skaičiavimo pajėgumu ir prieiga prie didelių duomenų kiekių, tsiranda ir realių priemonių, kuriomis galima įveikti kalbos barjerus – viena iš jų yra gimtosios kalbos technologijos (GKT). Tačiau keletas problemų, pavyzdžiui, rinkos susiskaidymas, menkas finansavimas ir nesuderintos finansavimo strategijos, trukdo Europos GKT bendruomenei, įskaitant mokslinių tyrimų ir pramonės subjektus.

ES yra unikalus projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei 500 mln. piliečių, kalbančių maždaug 80 skirtingų kalbų. Nors daugiakalbystė yra vienas iš pagrindinių aspektų, ji taip pat yra vienas iš svarbiausių iššūkių kuriant tikrai integruotą ES. Kalbos barjeras daro didelį poveikį tarpvalstybinėms viešosioms paslaugoms, bendros europinės tapatybės puoselėjimui, darbuotojų judumui ir tarpvalstybinei e. prekybai skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Atsiradus naujiems technologiniams principams, grindžiamiems dideliu skaičiavimo pajėgumu ir prieiga prie didelių duomenų kiekių, tsiranda ir realių priemonių, kuriomis galima įveikti kalbos barjerus – viena iš jų yra gimtosios kalbos technologijos (GKT). Tačiau keletas problemų, pavyzdžiui, rinkos susiskaidymas, menkas finansavimas ir nesuderintos finansavimo strategijos, trukdo Europos GKT bendruomenei, įskaitant mokslinių tyrimų ir pramonės subjektus.

Išorės autorius

Rafael RIVERA PASTOR, Iclaves S.L. Carlota TARÍN QUIRÓS, Iclaves S.L. Juan Pablo VILLAR GARCÍA, Iclaves S.L. Prof. Toni BADIA CARDÚS, PhD, Universitat Pompeu Fabra Prof. Maite MELERO NOGUÉS, PhD, Universitat Pompeu Fabra