REFORMŲ SUTARTIS IR JOS POVEIKIS STRUKTŪRINEI IR SANGLAUDOS POLITIKAI: POZITYVI RAIDA EUROPOS PARLAMENTUI

10-10-2007

Šiame pranešime dar kartą apžvelgiamas kelias link naujosios sutarties ir analizuojama jos įtaka struktūrinei ir sanglaudos politikai. Jame paliečiama ir pagrindinių veikėjų: ES institucijų ir pilietinės visuomenės atstovų reakcija ir indėlis. Parlamentas, Komisija, Europos centrinis bankas, Regionų komitetas, Europos profesinių sąjungų konfederacija – tik keli iš jų. Pabaigoje aptariami ratifikavimo procedūrų, kurias numatoma taikyti priėmus galutinį tekstą, tipai.

Šiame pranešime dar kartą apžvelgiamas kelias link naujosios sutarties ir analizuojama jos įtaka struktūrinei ir sanglaudos politikai. Jame paliečiama ir pagrindinių veikėjų: ES institucijų ir pilietinės visuomenės atstovų reakcija ir indėlis. Parlamentas, Komisija, Europos centrinis bankas, Regionų komitetas, Europos profesinių sąjungų konfederacija – tik keli iš jų. Pabaigoje aptariami ratifikavimo procedūrų, kurias numatoma taikyti priėmus galutinį tekstą, tipai.