Europos kvalifikacijų sandaros diegimo padėtis

15-03-2012

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – tai priemonė, kuria, susiejant nacionalines kvalifikacijų sistemas, siekiama skatinti darbuotojų ir besimokančių asmenų judumą ir mokymąsi visą gyvenimą. Išnagrinėjus EKS svarbą, diegimą ir pirmuosius rezultatus, galima daryti išvadą, kad, nors Europos kvalifikacijų sandaros diegimą būtų galima vertinti kaip sėkmingą, yra keli svarbūs klausimai, dėl kurių, siekiant visapusiškai ir patikimai įdiegti EKS, kyla rimtų išbandymų. Nepaisant to, raginama toliau diegti Europos kvalifikacijų sandarą, jeigu laikomasi reikiamų sąlygų.

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – tai priemonė, kuria, susiejant nacionalines kvalifikacijų sistemas, siekiama skatinti darbuotojų ir besimokančių asmenų judumą ir mokymąsi visą gyvenimą. Išnagrinėjus EKS svarbą, diegimą ir pirmuosius rezultatus, galima daryti išvadą, kad, nors Europos kvalifikacijų sandaros diegimą būtų galima vertinti kaip sėkmingą, yra keli svarbūs klausimai, dėl kurių, siekiant visapusiškai ir patikimai įdiegti EKS, kyla rimtų išbandymų. Nepaisant to, raginama toliau diegti Europos kvalifikacijų sandarą, jeigu laikomasi reikiamų sąlygų.

Išorės autorius

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)