2014–2020 m. programa „Erasmus visiems“

16-04-2012

Siūlomoje 2014–2020 m. programoje „Erasmus visiems“ numatoma sujungti daug įvairių ES veiklos sričių aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo politikos ir mėgėjų sporto srityse. Šiame informaciniame pranešime pateikiamos ir apžvelgiamos siūlomos programos aplinkybės, struktūra, turinys ir valdymo struktūra. Be to, jame pateikiama dešimt rekomendacijų, kuriomis būtų užtikrinama, kad siūlomoje programoje ne tik būtų siekiama gerinti valdymo veiksmingumą, bet pakankamai dėmesio būtų skiriama ir atskiriems įvairių sektorių politikos poreikiams. Galiausiai šiame informaciniame pranešime išsamiai apibendrinami numatomi veiksmai ir biudžeto lėšų paskirstymas.

Siūlomoje 2014–2020 m. programoje „Erasmus visiems“ numatoma sujungti daug įvairių ES veiklos sričių aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo politikos ir mėgėjų sporto srityse. Šiame informaciniame pranešime pateikiamos ir apžvelgiamos siūlomos programos aplinkybės, struktūra, turinys ir valdymo struktūra. Be to, jame pateikiama dešimt rekomendacijų, kuriomis būtų užtikrinama, kad siūlomoje programoje ne tik būtų siekiama gerinti valdymo veiksmingumą, bet pakankamai dėmesio būtų skiriama ir atskiriems įvairių sektorių politikos poreikiams. Galiausiai šiame informaciniame pranešime išsamiai apibendrinami numatomi veiksmai ir biudžeto lėšų paskirstymas.

Išorės autorius

Guy Haug and Bernd Wächter