Vietos valdžios institucijų vaidmuo mažinant socialinius skirtumus

15-05-2009

Tyrime pateikiama vietos valdžios institucijų kompetencijos, taikomų priemonių bei vaidmens mažinant socialinius skirtumus kritiška analizė. Bendrai aprašomos įvairios Europos Sąjungos vietos valdžios institucijų struktūros ir detaliau nagrinėjami šių institucijų konkrečių politinių problemų sprendimo būdai. Šiame tyrime pateikti 13 skirtingų vietos valdžios institucijų atskirų atvejų tyrimai, institucijų problemos, prioritetai, taikomi metodai bei reikalavimai. Dokumente siekiama nustatyti bendrus veiksnius, kurie lemia šių metodų sėkmę arba nesėkmę, ir pateikiami pasiūlymai dėl galimų sprendimų.

Tyrime pateikiama vietos valdžios institucijų kompetencijos, taikomų priemonių bei vaidmens mažinant socialinius skirtumus kritiška analizė. Bendrai aprašomos įvairios Europos Sąjungos vietos valdžios institucijų struktūros ir detaliau nagrinėjami šių institucijų konkrečių politinių problemų sprendimo būdai. Šiame tyrime pateikti 13 skirtingų vietos valdžios institucijų atskirų atvejų tyrimai, institucijų problemos, prioritetai, taikomi metodai bei reikalavimai. Dokumente siekiama nustatyti bendrus veiksnius, kurie lemia šių metodų sėkmę arba nesėkmę, ir pateikiami pasiūlymai dėl galimų sprendimų.

Išorės autorius

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)