Kaip įgyvendinant regioninę ir sanglaudos politiką galima išspręsti demografines problemas?

16-09-2013

Šiame tyrime apžvelgiama ES regionų demografinė struktūra ir tendencijos, pagrindinį dėmesį skiriant tikėtinam socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos poveikiui, taip pat Sanglaudos politikos vaidmeniui sprendžiant dėl demografinių pokyčių kylančias problemas. Išsamiai išanalizuojama, kaip ir kokiu mastu 2007– 2013 m. Europos sanglaudos politika ir struktūriniai fondai padėjo kovoti su demografiniais pokyčiais regionų lygmeniu, kad būtų gauti naudingi rodikliai, padedantys suprasti, kaip būsimuoju programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) Sanglaudos politiką būtų galima panaudoti veiksmingiau. Vykdant tyrimą atlikta literatūros ir duomenų apie demografines ir erdvės tendencijas ES regionuose apžvalga, taip pat apžvelgti pagrindiniai politikos pokyčiai, peržiūrėti 2007–2013 m. sanglaudos politikos programavimo dokumentai, atlikta išsami dešimties regionų atvejų tyrimų ir geriausios patirties vietos analizė ir galiausiai horizontaliuoju būdu išnagrinėti pagrindiniai duomenys, kad būtų padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos dėl politikos 2014–2020 programavimo laikotarpiui.

Šiame tyrime apžvelgiama ES regionų demografinė struktūra ir tendencijos, pagrindinį dėmesį skiriant tikėtinam socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos poveikiui, taip pat Sanglaudos politikos vaidmeniui sprendžiant dėl demografinių pokyčių kylančias problemas. Išsamiai išanalizuojama, kaip ir kokiu mastu 2007– 2013 m. Europos sanglaudos politika ir struktūriniai fondai padėjo kovoti su demografiniais pokyčiais regionų lygmeniu, kad būtų gauti naudingi rodikliai, padedantys suprasti, kaip būsimuoju programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) Sanglaudos politiką būtų galima panaudoti veiksmingiau. Vykdant tyrimą atlikta literatūros ir duomenų apie demografines ir erdvės tendencijas ES regionuose apžvalga, taip pat apžvelgti pagrindiniai politikos pokyčiai, peržiūrėti 2007–2013 m. sanglaudos politikos programavimo dokumentai, atlikta išsami dešimties regionų atvejų tyrimų ir geriausios patirties vietos analizė ir galiausiai horizontaliuoju būdu išnagrinėti pagrindiniai duomenys, kad būtų padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos dėl politikos 2014–2020 programavimo laikotarpiui.

Išorės autorius

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)