Galimo į aplinką išmetamos sieros kontrolės teritorijų išplėtimo apimant visą europos pakarantę poveikis

15-05-2012

Šiame informaciniame dokumente pateikiama išsami politinio sprendimo dėl išmetamos sieros kontrolės teritorijų (ISKT) apskritai ir tolesnio šių teritorijų išplėtimo apimant visas išilgai ES pakrantės einančias jūros teritorijas poveikio analizė. Šiuo tikslu į ją įtraukta aktuali pagrindinė informacija ir mokslinių tyrimų rezultatai, kuriais bus remiamasi per tolesnę diskusiją Parlamente dėl to, ar patartina išplėsti ISKT aplink ES pajūrio regionus. Jos tikslas – ne tik remti politikos vystymą; į ją taip pat įtraukti aktualūs faktai ir skaičiai bei naujausia informacija, susijusi su kita moksline nuomone, pagrįsta išsamaus tyrimo šiuo klausimu išvadomis.

Šiame informaciniame dokumente pateikiama išsami politinio sprendimo dėl išmetamos sieros kontrolės teritorijų (ISKT) apskritai ir tolesnio šių teritorijų išplėtimo apimant visas išilgai ES pakrantės einančias jūros teritorijas poveikio analizė. Šiuo tikslu į ją įtraukta aktuali pagrindinė informacija ir mokslinių tyrimų rezultatai, kuriais bus remiamasi per tolesnę diskusiją Parlamente dėl to, ar patartina išplėsti ISKT aplink ES pajūrio regionus. Jos tikslas – ne tik remti politikos vystymą; į ją taip pat įtraukti aktualūs faktai ir skaičiai bei naujausia informacija, susijusi su kita moksline nuomone, pagrįsta išsamaus tyrimo šiuo klausimu išvadomis.