Sąvokos „jūrų greitkeliai“ tobulinimas

15-12-2014

Šiame tyrime apžvelgiama Jūrų greitkelių programa nuo pat jos sukūrimo pradžios. Remiantis atliktu moksliniu tyrimu, nustatytos trys pagrindinės kliūtys. Šios kliūtys yra tokios: 1) suinteresuotieji subjektai nepakankamai informuoti apie šią programą; 2) trūksta tęstinumo sustabdžius projekto finansavimą; 3) suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas ne visada yra geriausias. Šie trys veiksniai kartu su kitomis kliūtimis reiškia, kad programos poveikis buvo mažesnis, nei buvo galima tikėtis. Šiuo tikslu parengtos jūrų greitkelių sąvokos tobulinimo rekomendacijos ir galimi scenarijai.

Šiame tyrime apžvelgiama Jūrų greitkelių programa nuo pat jos sukūrimo pradžios. Remiantis atliktu moksliniu tyrimu, nustatytos trys pagrindinės kliūtys. Šios kliūtys yra tokios: 1) suinteresuotieji subjektai nepakankamai informuoti apie šią programą; 2) trūksta tęstinumo sustabdžius projekto finansavimą; 3) suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas ne visada yra geriausias. Šie trys veiksniai kartu su kitomis kliūtimis reiškia, kad programos poveikis buvo mažesnis, nei buvo galima tikėtis. Šiuo tikslu parengtos jūrų greitkelių sąvokos tobulinimo rekomendacijos ir galimi scenarijai.