Naujas makroregionų vaidmuo vykdant Europos teritorinį bendradarbiavimą

15-01-2015

Šiame tyrime pateikiama kritinė būsimo makroregionų vaidmens įgyvendinant Europos teritorinį bendradarbiavimą analizė. Remiantis esamos literatūros apžvalga ir atvejų tyrimais, šiame tyrime siūlomas galimos naudos kuriant naujas makroregionų strategijas ir dažniausių rizikos veiksnių bei sunkumų, su kuriais susiduriama jas įgyvendinant, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama pranešti apie Europos Parlamento poziciją dėl to, kaip jis gali prisidėti siekdamas veiksmingai remti naujų makroregionų strategijų kūrimą ir įgyvendinimą.

Šiame tyrime pateikiama kritinė būsimo makroregionų vaidmens įgyvendinant Europos teritorinį bendradarbiavimą analizė. Remiantis esamos literatūros apžvalga ir atvejų tyrimais, šiame tyrime siūlomas galimos naudos kuriant naujas makroregionų strategijas ir dažniausių rizikos veiksnių bei sunkumų, su kuriais susiduriama jas įgyvendinant, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama pranešti apie Europos Parlamento poziciją dėl to, kaip jis gali prisidėti siekdamas veiksmingai remti naujų makroregionų strategijų kūrimą ir įgyvendinimą.

Išorės autorius

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)