Socialinė įtrauktis ES viešojo transporto sektoriuje

16-03-2015

Šiame pranešime, remiantis naujausia literatūra, aprašomos transporto ir socialinės įtraukties sąsajos ir nurodoma didesnį socialinės ir transporto atskirties pavojų patiriančių gyventojų grupių padėtis. Be to, pateikiami labiausiai pažeidžiamų naudotojų galimybių naudotis viešuoju transportu gerinimo gerosios praktikos pavyzdžiai, siekiant suprasti, kaip ES galėtų geriau ir lengviau integruoti socialinės įtraukties klausimus į viešojo transporto politiką.

Šiame pranešime, remiantis naujausia literatūra, aprašomos transporto ir socialinės įtraukties sąsajos ir nurodoma didesnį socialinės ir transporto atskirties pavojų patiriančių gyventojų grupių padėtis. Be to, pateikiami labiausiai pažeidžiamų naudotojų galimybių naudotis viešuoju transportu gerinimo gerosios praktikos pavyzdžiai, siekiant suprasti, kaip ES galėtų geriau ir lengviau integruoti socialinės įtraukties klausimus į viešojo transporto politiką.