KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO UŽSAKYTAS TYRIMAS „MAŽUMŲ KALBOS IR ŠVIETIMAS. GERIAUSIA PATIRTIS IR PAVOJAI“

15-02-2017

Šiame pranešime pateikiama išsami trylikos kalbų atvejų lyginamoji analizė siekiant išsiaiškinti mažumų kalbų vartojimo Europos švietimo sistemoje padėtį. Apibūdinami geriausios patirties požymiai ir pabrėžiami mažumų kalbų vartojimo iššūkiai, su kuriais susiduriama švietimo sistemoje. Ypač daug dėmesio skiriama profesiniam rengimui ir karjeros perspektyvoms. Be to, šiame pranešime pateikiamos rekomendacijos, kaip ES galėtų padėti skatinti mažumų kalbų vartojimą švietimo sistemoje.

Šiame pranešime pateikiama išsami trylikos kalbų atvejų lyginamoji analizė siekiant išsiaiškinti mažumų kalbų vartojimo Europos švietimo sistemoje padėtį. Apibūdinami geriausios patirties požymiai ir pabrėžiami mažumų kalbų vartojimo iššūkiai, su kuriais susiduriama švietimo sistemoje. Ypač daug dėmesio skiriama profesiniam rengimui ir karjeros perspektyvoms. Be to, šiame pranešime pateikiamos rekomendacijos, kaip ES galėtų padėti skatinti mažumų kalbų vartojimą švietimo sistemoje.

Išorės autorius

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK