ThinkTank logo Dokumentai, padedantys formuoti naujus ES teisės aktus
Paskelbta 14-06-2019

The historical relationship between artistic activities and technology development

03-05-2019

Understanding the past of art and technology can help us to navigate the present and future. Technology and art have always been linked, and are now more intertwined than ever before. Technology and humanity create and shape each other in profound ways. People are not distinct from the technologies they are surrounded by and use – they are also defined and shaped by them. The present study contributes to our understanding of the cyclic nature of the intertwining of technology and art, focussing on ...

Understanding the past of art and technology can help us to navigate the present and future. Technology and art have always been linked, and are now more intertwined than ever before. Technology and humanity create and shape each other in profound ways. People are not distinct from the technologies they are surrounded by and use – they are also defined and shaped by them. The present study contributes to our understanding of the cyclic nature of the intertwining of technology and art, focussing on pre-digital eras

Išorės autorius

DG, EPRS

European Council conclusions - A rolling check-list of commitments to date

14-06-2019

The role of the European Council – to 'provide the Union with the necessary impetus for its development' and to define its 'general political directions and priorities' – has evolved rapidly over the last decade. Since June 2014, the European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS), the European Parliament's in-house research service and think tank, has been monitoring and analysing the European Council's delivery on commitments made in the conclusions of ...

The role of the European Council – to 'provide the Union with the necessary impetus for its development' and to define its 'general political directions and priorities' – has evolved rapidly over the last decade. Since June 2014, the European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS), the European Parliament's in-house research service and think tank, has been monitoring and analysing the European Council's delivery on commitments made in the conclusions of its meetings. This overview of European Council conclusions is a new, updated and more comprehensive edition of the Rolling Check-List, which has been published regularly by the European Council Oversight Unit since 2014. It distinguishes between four types of European Council conclusions (commitments, reviews, endorsements and statements) and indicates the follow-up given to calls for action made by EU leaders. It also offers an introductory analysis of each policy area, highlighting the background to the main orientations given by the European Council, as well as the follow-up to them and the future challenges.

The relationship between artistic activities and digital technology development

03-05-2019

This report examines how digital technology change is affecting artistic activity and how artistic activity is affecting digital technology. Artistic activity is broadly defined to include design, film, computer games, architecture, music and fashion as well as art. The focus is on digital technology’s role in creative activity. The study examines global trends with a particular focus on the European Union (EU). It describes likely future trends and sets out policy options to encourage activity at ...

This report examines how digital technology change is affecting artistic activity and how artistic activity is affecting digital technology. Artistic activity is broadly defined to include design, film, computer games, architecture, music and fashion as well as art. The focus is on digital technology’s role in creative activity. The study examines global trends with a particular focus on the European Union (EU). It describes likely future trends and sets out policy options to encourage activity at the intersection of artistic and technological skills.

Išorės autorius

DG, EPRS

Paskelbta 13-06-2019

EU and ILO: Shaping the Future of Work

12-06-2019

This Report reviews the main results of some 60 years of collaboration between the European Union (EU) and the International Labour Office (ILO) and coincides with the 100th anniversary of the ILO. Started in 1958, EU-ILO collaboration has intensified over recent years, covering an ever-greater range of issues to address the future of work and the challenges it poses to the sustainability of decent work and social protection. This document was prepared by Policy Department A at the request of the ...

This Report reviews the main results of some 60 years of collaboration between the European Union (EU) and the International Labour Office (ILO) and coincides with the 100th anniversary of the ILO. Started in 1958, EU-ILO collaboration has intensified over recent years, covering an ever-greater range of issues to address the future of work and the challenges it poses to the sustainability of decent work and social protection. This document was prepared by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affairs Committee.

Išorės autorius

F. Pastore, S. Gausas, I. Styczynska et al.

Europos Parlamento įgaliojimai

01-01-2018

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.

Europos Parlamentas: organizacinė struktūra ir veikla

01-02-2018

Europos Parlamento organizacinę struktūrą ir veiklą reglamentuoja jo Darbo tvarkos taisyklės. Parlamento veikla vykdoma politiniuose organuose, komitetuose, delegacijose ir frakcijose.

Europos Parlamento organizacinę struktūrą ir veiklą reglamentuoja jo Darbo tvarkos taisyklės. Parlamento veikla vykdoma politiniuose organuose, komitetuose, delegacijose ir frakcijose.

Europos Vadovų Taryba

01-10-2017

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, deramai skatina Europos Sąjungos vystymąsi ir rengia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys. Europos Vadovų Tarybos posėdžių pradžioje pasisako Europos Parlamento pirmininkas. Lisabonos sutartyje buvo nustatyta ilgalaikio pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai tvarka ir Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija.

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, deramai skatina Europos Sąjungos vystymąsi ir rengia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys. Europos Vadovų Tarybos posėdžių pradžioje pasisako Europos Parlamento pirmininkas. Lisabonos sutartyje buvo nustatyta ilgalaikio pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai tvarka ir Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija.

Europos Sąjungos Taryba

01-10-2017

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.

Oro transportas. Sauga

01-02-2018

Vienoda aukšto lygio sauga oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles[1] – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto grandinę.

Vienoda aukšto lygio sauga oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles[1] – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto grandinę.

Transeuropiniai tinklai. Gairės

01-02-2018

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) perimti pirmą kartą Mastrichto sutartyje paminėti tikslai sukurti transeuropinius tinklus (TEN) transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityse, siekiant sujungti visus ES regionus. Šie tinklai yra priemonės, kuriomis siekiama prisidėti prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, kartu įgyvendinant aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus. 2013 m. pabaigoje įvykdyta esminė transeuropinių transporto tinklų reforma.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) perimti pirmą kartą Mastrichto sutartyje paminėti tikslai sukurti transeuropinius tinklus (TEN) transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityse, siekiant sujungti visus ES regionus. Šie tinklai yra priemonės, kuriomis siekiama prisidėti prie vidaus rinkos ir užimtumo augimo, kartu įgyvendinant aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus. 2013 m. pabaigoje įvykdyta esminė transeuropinių transporto tinklų reforma.

Būsimi renginiai

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Kitas renginys -
EPRS

infografikai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.

Think Tank leidiniai

Už visų Think Tank interneto svetainėje skelbiamų dokumentų turinį atsako tik autorius ir juose išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka oficialią Europos Parlamento poziciją. Jis skirtas EP narių ir darbuotojų parlamentiniam darbui atlikti.

Ekspertų grupę Think Tank rasite...