ThinkTank logo Dokumentai, padedantys formuoti naujus ES teisės aktus
Paskelbta 19-06-2019

Electing the European Parliament's President

19-06-2019

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

Outlook for the European Council and Euro Summit meetings, 20-21 June 2019

19-06-2019

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

Sąjungos išlaidos

01-05-2018

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar išorės santykių sritims, sutartas viršutines biudžeto ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Naudojant finansines priemones ES išlaidoms daromas sverto poveikis.

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar išorės santykių sritims, sutartas viršutines biudžeto ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Naudojant finansines priemones ES išlaidoms daromas sverto poveikis.

Daugiametė finansinė programa

01-02-2018

Iki šiol parengtos penkios daugiametės finansinės programos (DFP). Pagal Lisabonos sutartį DFP iš tarpinstitucinio susitarimo tapo teisiškai privalomu aktu. Taikant DFP, nustatytą mažiausiai penkerių metų laikotarpiui, turi būti užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų planingai plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių bei joje išdėstomos nuostatos, kurias turi atitikti Sąjungos metinis biudžetas, ir taip nustatomas finansinės drausmės pagrindas.

Iki šiol parengtos penkios daugiametės finansinės programos (DFP). Pagal Lisabonos sutartį DFP iš tarpinstitucinio susitarimo tapo teisiškai privalomu aktu. Taikant DFP, nustatytą mažiausiai penkerių metų laikotarpiui, turi būti užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų planingai plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių bei joje išdėstomos nuostatos, kurias turi atitikti Sąjungos metinis biudžetas, ir taip nustatomas finansinės drausmės pagrindas.

Biudžeto vykdymas

01-01-2018

Komisija atsako už biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, o ją politiškai tikrina Europos Parlamentas.

Komisija atsako už biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, o ją politiškai tikrina Europos Parlamentas.

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir Sutartis

01-04-2018

Įsigaliojus Romos sutarčiai, valstybių narių žemės ūkio politika pakeista Bendrijos lygio intervencinėmis priemonėmis. Nuo Romos sutarties priėmimo bendros žemės ūkio politikos pagrindinės nuostatos, išskyrus sprendimų priėmimo procedūrą, liko nepakitusios. Priėmus Lisabonos sutartį bendro sprendimo procedūra pripažinta įprasta BŽŪP teisėkūros procedūra ir ji pakeitė konsultavimosi procedūrą.

Įsigaliojus Romos sutarčiai, valstybių narių žemės ūkio politika pakeista Bendrijos lygio intervencinėmis priemonėmis. Nuo Romos sutarties priėmimo bendros žemės ūkio politikos pagrindinės nuostatos, išskyrus sprendimų priėmimo procedūrą, liko nepakitusios. Priėmus Lisabonos sutartį bendro sprendimo procedūra pripažinta įprasta BŽŪP teisėkūros procedūra ir ji pakeitė konsultavimosi procedūrą.

BŽŪP finansavimas

01-04-2018

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

BŽŪP priemonės ir jų reformos

01-04-2018

Iš viso įvykdytos penkios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, naujausios iš jų – 2003 m. (laikotarpio vidurio peržiūra), 2009 m. (būklės patikrinimas) ir 2013 m. (2014–2020 m. finansinio laikotarpio). Pirmosios diskusijos dėl BŽŪP po 2020 m. pradėtos 2016 m., o atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pateikti 2018 m. birželio mėn.

Iš viso įvykdytos penkios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, naujausios iš jų – 2003 m. (laikotarpio vidurio peržiūra), 2009 m. (būklės patikrinimas) ir 2013 m. (2014–2020 m. finansinio laikotarpio). Pirmosios diskusijos dėl BŽŪP po 2020 m. pradėtos 2016 m., o atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pateikti 2018 m. birželio mėn.

Pirmasis BŽŪP ramstis. I. Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (BRO)

01-04-2018

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP bendra žemės ūkio politika taip pat buvo vis labiau orientuojama į rinkas, o intervencinių priemonių reikšmė mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP bendra žemės ūkio politika taip pat buvo vis labiau orientuojama į rinkas, o intervencinių priemonių reikšmė mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.

Pirmasis bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis: II – Tiesioginės išmokos ūkininkams

01-04-2018

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta ir perkelta į naują bendrosios išmokos schemą arba į naujoms valstybėms narėms skirtą supaprastintą išmokos už plotus schemą. Reglamente (ES) Nr. 1307/2013 nustatyta nuo 2015 m. sausio 1 d. taikoma tiesioginių išmokų sistema.

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta ir perkelta į naują bendrosios išmokos schemą arba į naujoms valstybėms narėms skirtą supaprastintą išmokos už plotus schemą. Reglamente (ES) Nr. 1307/2013 nustatyta nuo 2015 m. sausio 1 d. taikoma tiesioginių išmokų sistema.

Būsimi renginiai

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Kitas renginys -
EPRS

infografikai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.

Think Tank leidiniai

Už visų Think Tank interneto svetainėje skelbiamų dokumentų turinį atsako tik autorius ir juose išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka oficialią Europos Parlamento poziciją. Jis skirtas EP narių ir darbuotojų parlamentiniam darbui atlikti.

Ekspertų grupę Think Tank rasite...