ThinkTank logo Dokumentai, padedantys formuoti naujus ES teisės aktus
Paskelbta 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Išorės autorius

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Išorės autorius

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Išorės autorius

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Paskelbta 07-08-2017

Viešojo pirkimo sutartys

01-06-2017

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, sudaro sutartis. Šios sutartys, sudarytos su vienu ar keliais subjektais už tam tikrą atlyginimą, vadinamos viešojo pirkimo sutartimis ir sudaro svarbią ES BVP dalį. Vis dėlto, tik maža viešojo pirkimo sutarčių dalis buvo pasirašyta su ne valstybių narių įmonėmis. Vidaus rinkos principų taikymas šioms sutartims užtikrina geresnį ekonominių išteklių paskirstymą ir racionalesnį valstybės lėšų panaudojimą. 2014 m. Parlamentas ...

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, sudaro sutartis. Šios sutartys, sudarytos su vienu ar keliais subjektais už tam tikrą atlyginimą, vadinamos viešojo pirkimo sutartimis ir sudaro svarbią ES BVP dalį. Vis dėlto, tik maža viešojo pirkimo sutarčių dalis buvo pasirašyta su ne valstybių narių įmonėmis. Vidaus rinkos principų taikymas šioms sutartims užtikrina geresnį ekonominių išteklių paskirstymą ir racionalesnį valstybės lėšų panaudojimą. 2014 m. Parlamentas ir Taryba priėmė naują viešųjų pirkimų dokumentų rinkinį, kuriuo buvo siekiama supaprastinti procedūras ir padaryti jas lankstesnes, kad viešojo pirkimo procedūrose galėtų lengviau dalyvauti MVĮ, taip pat užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniams ir aplinkosaugos kriterijams.

Vartotojų politika. Principai ir priemonės

01-06-2017

Europos Parlamento užsakymu atlikti tyrimai rodo, kad veiksminga vartotojų apsaugos politika yra itin svarbi siekiant užtikrinti efektyvų ir gerą Europos rinkos veikimą[1]. Gerai parengiant ir įgyvendinant vartotojų politiką daugėja skaidrumo ir sandoriai sudaromi turint daugiau informacijos, o tai ne tik padeda vartotojams priimti geresnius sprendimus, bet ir užtikrina didesnį rinkos veiksmingumą[2]. Todėl veiksminga vartotojų apsauga yra esminis tinkamai veikiančios rinkos elementas. Šios apsaugos ...

Europos Parlamento užsakymu atlikti tyrimai rodo, kad veiksminga vartotojų apsaugos politika yra itin svarbi siekiant užtikrinti efektyvų ir gerą Europos rinkos veikimą[1]. Gerai parengiant ir įgyvendinant vartotojų politiką daugėja skaidrumo ir sandoriai sudaromi turint daugiau informacijos, o tai ne tik padeda vartotojams priimti geresnius sprendimus, bet ir užtikrina didesnį rinkos veiksmingumą[2]. Todėl veiksminga vartotojų apsauga yra esminis tinkamai veikiančios rinkos elementas. Šios apsaugos tikslas – užtikrinti vartotojų teises prekiautojų atžvilgiu ir, be to, teikti papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams. Finansų krizė parodė, kad vartotojų apsaugos taisyklės sudaro galimybes užtikrinti didesnį rinkų sąžiningumą ir pagerinti konkurencijos kokybę. Suteikti vartotojams daugiau galių ir veiksmingai užtikrinti jų saugą ir ekonominius interesus tapo svarbiausiais Europos politikos tikslais.

Jūrų transportas: strateginis požiūris

01-06-2017

ES nuostatose dėl jūrų transporto dėmesys skiriamas laisvo paslaugų judėjimo principo taikymui ir teisingam konkurencijos taisyklių taikymui, užtikrinant aukštą saugumo lygį, geras darbo sąlygas ir aplinkosaugos standartus.

ES nuostatose dėl jūrų transporto dėmesys skiriamas laisvo paslaugų judėjimo principo taikymui ir teisingam konkurencijos taisyklių taikymui, užtikrinant aukštą saugumo lygį, geras darbo sąlygas ir aplinkosaugos standartus.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka

01-06-2017

Bendroji skaitmeninė rinka yra viena iš perspektyviausių ir sudėtingiausių pažangos sričių, kuri gali padidinti veiksmingumą ir užtikrinti 415 mlrd. EUR didesnes pajamas. Ši rinka atveria naujas galimybes skatinti ekonomiką naudojantis e. prekyba ir kartu sudaro daugiau galimybių įmonėms laikytis administracinių ir finansinių reikalavimų bei suteikia galių vartotojams taikydama e. vyriausybės priemones. Rinkos ir vyriausybės paslaugos, sukurtos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, plėtojamos pereinant ...

Bendroji skaitmeninė rinka yra viena iš perspektyviausių ir sudėtingiausių pažangos sričių, kuri gali padidinti veiksmingumą ir užtikrinti 415 mlrd. EUR didesnes pajamas. Ši rinka atveria naujas galimybes skatinti ekonomiką naudojantis e. prekyba ir kartu sudaro daugiau galimybių įmonėms laikytis administracinių ir finansinių reikalavimų bei suteikia galių vartotojams taikydama e. vyriausybės priemones. Rinkos ir vyriausybės paslaugos, sukurtos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir jau teikiamos beveik visur; jos užtikrina prieigą prie informacijos ir turinio bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir bet kokiais prietaisais (visur esanti prekyba ir visur esanti vyriausybė). Dėl šios pažangos reikia reguliavimo sistemos, kuri skatintų debesijos kompiuterijos plėtotę, galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų ir supaprastintą prieigą prie informacijos ir turinio, kartu užtikrinant privatumą, asmens duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą ir tinklo neutralumą.

Europos Sąjunga ir jos prekybos partneriai

01-06-2017

Laikui bėgant, Europos Sąjungoje vis mažiau vykdoma darbui imlių nedidelės vertės gaminių gamyba ir specializuojamasi gaminant didesnę vertę ir prekės ženklus turinčius gaminius. ES ekonomika yra atvira, todėl prekyba yra labai svarbi. Siekdama pašalinti prekybos kliūtis ir sudaryti vienodas sąlygas savo įmonėms, Sąjunga derasi dėl keleto laisvosios prekybos susitarimų. ES taip pat yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigėja ir svarbi jos veikėja.

Laikui bėgant, Europos Sąjungoje vis mažiau vykdoma darbui imlių nedidelės vertės gaminių gamyba ir specializuojamasi gaminant didesnę vertę ir prekės ženklus turinčius gaminius. ES ekonomika yra atvira, todėl prekyba yra labai svarbi. Siekdama pašalinti prekybos kliūtis ir sudaryti vienodas sąlygas savo įmonėms, Sąjunga derasi dėl keleto laisvosios prekybos susitarimų. ES taip pat yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigėja ir svarbi jos veikėja.

Paskelbta 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Išorės autorius

Katalin Ligeti

Paskelbta 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Būsimi renginiai

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Seminaras -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Seminaras -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Kitas renginys -
LIBE

infografikai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.

widget imageSklaidos kanalo valdikliai

Norėdami savo puslapiuose pridėti valdiklį (wigdet), skirtą ekspertų grupės Think Tank leidiniams įtraukti, spauskite mygtuką apačioje.

Sukurti sklaidos kanalo valdiklį

Think Tank leidiniai

Už visų Think Tank interneto svetainėje skelbiamų dokumentų turinį atsako tik autorius ir juose išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka oficialią Europos Parlamento poziciją. Jis skirtas EP narių ir darbuotojų parlamentiniam darbui atlikti.

Ekspertų grupę Think Tank rasite...