ThinkTank logo Dokumentai, padedantys formuoti naujus ES teisės aktus
Paskelbta 20-03-2018

Implementation of the 2017 Country-Specific Recommendations

19-03-2018

Country-Specific Recommendations (CSRs) provide guidance to EU Member States on macro-economic, budgetary and structural policies in accordance with Articles 121 and 148 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). These recommendations, issued within the framework of the European Semester since 2011, are aimed at boosting economic growth and job creation, while maintaining sound public finances and preventing excessive macroeconomic imbalances. After being endorsed by the European ...

Country-Specific Recommendations (CSRs) provide guidance to EU Member States on macro-economic, budgetary and structural policies in accordance with Articles 121 and 148 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). These recommendations, issued within the framework of the European Semester since 2011, are aimed at boosting economic growth and job creation, while maintaining sound public finances and preventing excessive macroeconomic imbalances. After being endorsed by the European Council and formally adopted by the ECOFIN Council, CSRs are to be taken into account by Member States in the process of national decision making. The Commission also proposes policy recommendations to the euro area based on Article 136 of the TFEU. The Council and the Commission closely monitor the implementation of CSRs and take further actions as appropriate.

Free Trade Agreement between the EU and the Republic of Singapore – Analysis

16-03-2018

This study analyses provisions of the EU-Singapore Free Trade Agreement concluded in May 2015 ('EUSFTA'). It compares EUSFTA with other 'new-generation' free trade agreements, such as the EU-Republic of Korea and the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement. Overall, EUSFTA adopts a WTO+ approach and as a result significantly liberalises trade between the EU and Singapore compared to the current trade relationship. The study finds that a number of tariff and non-tariff barriers to trade ...

This study analyses provisions of the EU-Singapore Free Trade Agreement concluded in May 2015 ('EUSFTA'). It compares EUSFTA with other 'new-generation' free trade agreements, such as the EU-Republic of Korea and the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement. Overall, EUSFTA adopts a WTO+ approach and as a result significantly liberalises trade between the EU and Singapore compared to the current trade relationship. The study finds that a number of tariff and non-tariff barriers to trade in goods and services that currently exist between the parties will be reduced or removed on EUSFTA's entry into force. EUSFTA, as with other 'new-generation' FTAs negotiated by the EU, adopts a comprehensive approach, and contains innovative provisions on investment, intellectual property rights, competition and public procurement. It also contains provisions which reflect growing concerns about the impact of global trade, such as those on trade and sustainable development. With regard to EUSFTA's potential impact on trade, the economic modelling estimates an increase of around 10 % in trade volumes and greater volumes of foreign direct investment between the EU and Singapore as a result of the agreement. It also concludes that EUSFTA should lead to small increases of the gross domestic products of the EU and Singapore (0.06 % and 0.35 %, respectively). The responses of a wide-range of EU and Singaporean stakeholder consultation reveal that, in general, EUSFTA is viewed positively and is considered a very ambitious agreement, which will offer new opportunities for trade and investment in the EU and Singapore. However, some concerns have been raised, especially by small and medium-sized enterprises. The implications of the result of the Opinion of the Court of Justice of the EU in case 2/15 of 2017, on whether the EU had exclusive competence to sign and conclude EUSFTA alone, is also analysed in detail. The study recommends, notably, monitoring closely that commitments taken under sustainable development provisions are implemented and used effectively in practice.

Išorės autorius

Eirini ROUSSOU, Associate Holman Fenwick Willan

Humanitarinė pagalba

01-01-2018

Humanitarinė pagalba yra specifinė ES išorės veiksmų sritis. Ji sudaro sąlygas reaguoti žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių atveju. Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų (ECHO) generalinis direktoratas finansuoja pagalbos operacijas ir koordinuoja valstybių narių politiką bei veiklą. Parlamentas ir ES Taryba yra teisės aktų leidėjai ir formuoja ES humanitarinės pagalbos politiką bei dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl efektyvesnių humanitarinių operacijų.

Humanitarinė pagalba yra specifinė ES išorės veiksmų sritis. Ji sudaro sąlygas reaguoti žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių atveju. Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų (ECHO) generalinis direktoratas finansuoja pagalbos operacijas ir koordinuoja valstybių narių politiką bei veiklą. Parlamentas ir ES Taryba yra teisės aktų leidėjai ir formuoja ES humanitarinės pagalbos politiką bei dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl efektyvesnių humanitarinių operacijų.

Persijos įlankos šalys, Iranas, Irakas ir Jemenas

01-01-2018

ES yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (tai regioninė organizacija, apjungianti Bahreiną, Kuveitą, Omaną, Katarą, Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus) ir su Jemenu bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Iraku. Šiuo metu ES nepalaiko jokių sutartinių santykių su Iranu, bet pripažįsta didelį tvirtesnių santykių su šia valstybe potencialą.

ES yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (tai regioninė organizacija, apjungianti Bahreiną, Kuveitą, Omaną, Katarą, Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus) ir su Jemenu bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Iraku. Šiuo metu ES nepalaiko jokių sutartinių santykių su Iranu, bet pripažįsta didelį tvirtesnių santykių su šia valstybe potencialą.

Pietų Azija

01-01-2018

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas ir Europos Sąjungai geostrateginiu požiūriu itin svarbus žemynas. ES kuria glaudesnius ryšius su Pietų Azijos šalimis ir yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos vystymuisi teikėja, skatinanti stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises. Europos Sąjungai taip pat susirūpinimą kelia saugumo padėtis šiame regione, pvz., Kašmyro konfliktas ir Afganistanas.

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas ir Europos Sąjungai geostrateginiu požiūriu itin svarbus žemynas. ES kuria glaudesnius ryšius su Pietų Azijos šalimis ir yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos vystymuisi teikėja, skatinanti stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises. Europos Sąjungai taip pat susirūpinimą kelia saugumo padėtis šiame regione, pvz., Kašmyro konfliktas ir Afganistanas.

Rytų Azija

01-01-2018

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas ir Europos Sąjungai geostrateginiu požiūriu itin svarbus žemynas. Rytų Azijoje Europos Sąjunga turi tris strategines partneres: Kiniją, Japoniją ir Korėjos Respubliką. Regione reikia spręsti opius saugumo klausimus, kaip antai, Šiaurės Korėjos keliamas branduolines problemas ir ginčus dėl Pietų Kinijos jūros. ES yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos vystymuisi teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, ...

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas ir Europos Sąjungai geostrateginiu požiūriu itin svarbus žemynas. Rytų Azijoje Europos Sąjunga turi tris strategines partneres: Kiniją, Japoniją ir Korėjos Respubliką. Regione reikia spręsti opius saugumo klausimus, kaip antai, Šiaurės Korėjos keliamas branduolines problemas ir ginčus dėl Pietų Kinijos jūros. ES yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos vystymuisi teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises.

Pietryčių Azija

01-01-2018

ES stiprina glaudesnius ryšius su Pietų Azijos šalimis ir remia regioninę integraciją su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). ES yra stipri ekonominė veikėja Pietryčių Azijoje, taip pat svarbi paramos vystymuisi ir pagalbos teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. ES teikia didelio masto humanitarinę pagalbą maždaug 655 000 rohinjų tautybės pabėgėlių.

ES stiprina glaudesnius ryšius su Pietų Azijos šalimis ir remia regioninę integraciją su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). ES yra stipri ekonominė veikėja Pietryčių Azijoje, taip pat svarbi paramos vystymuisi ir pagalbos teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. ES teikia didelio masto humanitarinę pagalbą maždaug 655 000 rohinjų tautybės pabėgėlių.

Energijos vidaus rinka

01-02-2018

Siekiant suderinti ir liberalizuoti ES energijos vidaus rinką, nuo 1996 m. buvo priimamos priemonės, kuriomis buvo siekiama spręsti patekimo į rinką, skaidrumo ir reglamentavimo, vartotojų apsaugos, tinklų sujungimo ir pakankamo tiekimo klausimus. Šiomis priemonėmis siekiama sukurti konkurencingesnę, visų pirma į vartotojus atsižvelgiančią, lanksčią ir nediskriminacinę ES elektros energijos rinką, kurioje tiekimo kainos būtų pagrįstos rinkos principais. Tokiu būdu jomis įtvirtinamos ir plečiamos ...

Siekiant suderinti ir liberalizuoti ES energijos vidaus rinką, nuo 1996 m. buvo priimamos priemonės, kuriomis buvo siekiama spręsti patekimo į rinką, skaidrumo ir reglamentavimo, vartotojų apsaugos, tinklų sujungimo ir pakankamo tiekimo klausimus. Šiomis priemonėmis siekiama sukurti konkurencingesnę, visų pirma į vartotojus atsižvelgiančią, lanksčią ir nediskriminacinę ES elektros energijos rinką, kurioje tiekimo kainos būtų pagrįstos rinkos principais. Tokiu būdu jomis įtvirtinamos ir plečiamos pavienių vartotojų ir energetikos bendruomenių teisės, sprendžiamas energijos nepritekliaus klausimas, išaiškinamos rinkos dalyvių ir reguliavimo institucijų funkcijos ir atsakomybės sritys ir sprendžiami elektros energijos, dujų ir naftos tiekimo saugumo, taip pat transeuropinių elektros energijos ir dujų tiekimo tinklų vystymo klausimai.

Branduolinė energija

01-02-2018

Šiuo metu gaminama branduolinė energija išgaunama vykstant procesui, vadinamam branduolių dalijimusi. Per jį naudojant uraną suskaidomi atomai ir išskiriama energija. Branduolinė energija yra mažai anglies dioksido išskirianti iškastinio kuro alternatyva ir labai svarbi 14 iš 28 ES valstybių narių energijos rūšių derinio sudedamoji dalis. Ji sudaro beveik 30 proc. visos ES pagaminamos elektros energijos. Tačiau dėl 1986 m. įvykusios Černobylio katastrofos, o 2011 m. – nelaimės Fukušimoje, Japonijoje ...

Šiuo metu gaminama branduolinė energija išgaunama vykstant procesui, vadinamam branduolių dalijimusi. Per jį naudojant uraną suskaidomi atomai ir išskiriama energija. Branduolinė energija yra mažai anglies dioksido išskirianti iškastinio kuro alternatyva ir labai svarbi 14 iš 28 ES valstybių narių energijos rūšių derinio sudedamoji dalis. Ji sudaro beveik 30 proc. visos ES pagaminamos elektros energijos. Tačiau dėl 1986 m. įvykusios Černobylio katastrofos, o 2011 m. – nelaimės Fukušimoje, Japonijoje, branduolinę energiją pradėta vertinti prieštaringai. Vokietijos sprendimas iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti branduolinės energijos, taip pat laikinas dviejų Belgijos reaktorių uždarymas po to, kai aptikta įtrūkimų jų talpose, padidino spaudimą atsisakyti branduolinės energijos Europoje. Nors valstybės narės pačios sprendžia, ar įtraukti branduolinę energiją į savo energijos rūšių derinį, ES teisės aktais siekiama gerinti branduolinių elektrinių saugos standartus ir užtikrinti, kad branduolinės atliekos būtų saugiai apdorojamos ir laidojamos.

Atsinaujinančioji energija

01-01-2018

Atsinaujinantieji energijos ištekliai (vėjo, saulės, hidroelektrinių, vandenynų, geoterminė energija, biomasė ir biokuras) yra alternatyva iškastiniam kurui ir padeda mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įvairinti energijos tiekimą ir mažinti priklausomybę nuo nepatikimos ir nestabilios iškastinio kuro rinkos (ypač naftos ir dujų). Pastaraisiais metais labai padaugėjo ES teisės aktų, kuriais skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Šiuo metu tariamasi dėl politinės ...

Atsinaujinantieji energijos ištekliai (vėjo, saulės, hidroelektrinių, vandenynų, geoterminė energija, biomasė ir biokuras) yra alternatyva iškastiniam kurui ir padeda mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įvairinti energijos tiekimą ir mažinti priklausomybę nuo nepatikimos ir nestabilios iškastinio kuro rinkos (ypač naftos ir dujų). Pastaraisiais metais labai padaugėjo ES teisės aktų, kuriais skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Šiuo metu tariamasi dėl politinės programos laikotarpiui po 2030 m.

Būsimi renginiai

20-03-2018
Roadmap for the #FutureOfEurope: Economic and social policies for young people
Kitas renginys -
EPRS
20-03-2018
20 March: Hearing on post 2020 agreement with Africa, Caribbean and Pacific countries
Klausymas -
DEVE
21-03-2018
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
Klausymas -
TERR

infografikai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.

widget imageSklaidos kanalo valdikliai

Norėdami savo puslapiuose pridėti valdiklį (wigdet), skirtą ekspertų grupės Think Tank leidiniams įtraukti, spauskite mygtuką apačioje.

Sukurti sklaidos kanalo valdiklį

Think Tank leidiniai

Už visų Think Tank interneto svetainėje skelbiamų dokumentų turinį atsako tik autorius ir juose išreikštos nuomonės nebūtinai atitinka oficialią Europos Parlamento poziciją. Jis skirtas EP narių ir darbuotojų parlamentiniam darbui atlikti.

Ekspertų grupę Think Tank rasite...