5

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Antrasis BŽŪP ramstis: kaimo plėtros politika

01-04-2018

Antrasis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis – ES kaimo plėtros politika yra skirta Sąjungos kaimo vietovėms paremti ir įvairiausiems ekonominiams, aplinkosauginiams ir visuomeniniams XXI amžiaus iššūkiams įveikti. Kadangi ši politika yra lankstesnė (palyginti su pirmuoju ramsčiu), regionų, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos gali suformuluoti savo individualias septynerių metų kaimo plėtros programas, pagrįstas europiniu priemonių rinkiniu. Priešingai nei pirmasis ramstis, kurį ...

Antrasis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis – ES kaimo plėtros politika yra skirta Sąjungos kaimo vietovėms paremti ir įvairiausiems ekonominiams, aplinkosauginiams ir visuomeniniams XXI amžiaus iššūkiams įveikti. Kadangi ši politika yra lankstesnė (palyginti su pirmuoju ramsčiu), regionų, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos gali suformuluoti savo individualias septynerių metų kaimo plėtros programas, pagrįstas europiniu priemonių rinkiniu. Priešingai nei pirmasis ramstis, kurį visiškai finansuoja ES, antrojo ramsčio programos bendrai remiamoms ES lėšomis, regioninėmis ir nacionalinėmis lėšomis.

PPO sutartis dėl žemės ūkio

01-04-2018

Žemės ūkio srities vidaus paramos sistemos valdomos remiantis Sutartimi dėl žemės ūkio, dėl kurios buvo susitarta per Urugvajaus derybų ratą (1986–1994 m.) ir kuri įsigaliojo 1995 m. Ilgalaikis Sutarties dėl žemės ūkio tikslas yra sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą žemės ūkio prekybos sistemą ir pradėti reformų procesą vykdant derybas dėl įsipareigojimų paramos ir apsaugos srityse, taip pat nustatant griežtesnes ir geriau įgyvendinamas taisykles ir tvarką. Todėl žemės ūkis dėl savo specialios ...

Žemės ūkio srities vidaus paramos sistemos valdomos remiantis Sutartimi dėl žemės ūkio, dėl kurios buvo susitarta per Urugvajaus derybų ratą (1986–1994 m.) ir kuri įsigaliojo 1995 m. Ilgalaikis Sutarties dėl žemės ūkio tikslas yra sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą žemės ūkio prekybos sistemą ir pradėti reformų procesą vykdant derybas dėl įsipareigojimų paramos ir apsaugos srityse, taip pat nustatant griežtesnes ir geriau įgyvendinamas taisykles ir tvarką. Todėl žemės ūkis dėl savo specialios sutarties yra ypatingas – sutarties nuostatos yra viršesnės.

Dohos derybų raundas ir žemės ūkis

01-04-2018

Dohos derybų raundas yra paskutinis PPO prekybos derybų raundas. Jis prasidėjo 2001 m. ir juo pradėtas naujas derybų žemės ūkio klausimais procesas. PPO narės įsipareigojo užtikrinti, kad būtų iš esmės pagerintas patekimas į rinką ir palaipsniui panaikintos visų formų eksporto subsidijos, teikiant prekybą iškreipiančią bendrąją vidaus paramą, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad besivystančioms šalims turi būti taikomas specialus ir diferencinis režimas.

Dohos derybų raundas yra paskutinis PPO prekybos derybų raundas. Jis prasidėjo 2001 m. ir juo pradėtas naujas derybų žemės ūkio klausimais procesas. PPO narės įsipareigojo užtikrinti, kad būtų iš esmės pagerintas patekimas į rinką ir palaipsniui panaikintos visų formų eksporto subsidijos, teikiant prekybą iškreipiančią bendrąją vidaus paramą, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad besivystančioms šalims turi būti taikomas specialus ir diferencinis režimas.

Europos Sąjunga ir miškai

01-04-2018

Kadangi Sutartyse miškai nėra konkrečiai nurodyti, Europos Sąjunga neturi bendros miškininkystės politikos. Taigi miškininkystės politika visų pirma priklauso nacionalinei kompetencijai. Tačiau esama daugelio Europos veiksmų, kurie daro poveikį Sąjungos ir trečiųjų šalių miškams.

Kadangi Sutartyse miškai nėra konkrečiai nurodyti, Europos Sąjunga neturi bendros miškininkystės politikos. Taigi miškininkystės politika visų pirma priklauso nacionalinei kompetencijai. Tačiau esama daugelio Europos veiksmų, kurie daro poveikį Sąjungos ir trečiųjų šalių miškams.

Būsimi renginiai

20-11-2019
Europe's Future: Where next for EU institutional Reform?
Kitas renginys -
EPRS

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.