20

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Regionų komitetas

01-04-2018

Regionų komitetą sudaro 350 narių, atstovaujančių Europos Sąjungos 28 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas teikia nuomones būtinais (Sutartyse nustatytais) konsultavimosi atvejais, neprivalomo konsultavimosi atvejais, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai neturi įpareigojančio mandato. Eidami savo pareigas, jie yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendro intereso labui.

Regionų komitetą sudaro 350 narių, atstovaujančių Europos Sąjungos 28 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas teikia nuomones būtinais (Sutartyse nustatytais) konsultavimosi atvejais, neprivalomo konsultavimosi atvejais, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai neturi įpareigojančio mandato. Eidami savo pareigas, jie yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendro intereso labui.

Išorės sienų valdymas

01-04-2018

ES sienų valdymo politika labai pasikeitė dėl to, kad kaip niekada anksčiau išaugo pabėgėlių ir neteisėtų migrantų skaičius ir, visų pirma, dėl to, kad nuo 2015 m. vidurio pradėjo ryškėti ES išorės sienų ir migracijos politikos trūkumai. Uždaviniai, susiję su padidėjusiais mišriais migracijos į ES srautais, taip pat su paaštrėjusiomis saugumo problemomis, paskatino naują veiklos etapą ES išorės sienų apsaugos srityje, kuris turi įtakos ir kalbant apie ES vidaus sienas.

ES sienų valdymo politika labai pasikeitė dėl to, kad kaip niekada anksčiau išaugo pabėgėlių ir neteisėtų migrantų skaičius ir, visų pirma, dėl to, kad nuo 2015 m. vidurio pradėjo ryškėti ES išorės sienų ir migracijos politikos trūkumai. Uždaviniai, susiję su padidėjusiais mišriais migracijos į ES srautais, taip pat su paaštrėjusiomis saugumo problemomis, paskatino naują veiklos etapą ES išorės sienų apsaugos srityje, kuris turi įtakos ir kalbant apie ES vidaus sienas.

Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir taikymo sritis

01-03-2018

Europos Sąjunga yra juridinis asmuo, turintis atskirą teisės sistemą, kuri skiriasi nuo tarptautinės teisės sistemos. Be to, ES teisės aktai turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį valstybių narių teisės aktams ir tampa kiekvienos valstybės narės teisinės sistemos dalimi. Europos Sąjunga pati yra teisės šaltinis. Jos teisės sistema paprastai skirstoma į pirminę teisę, kurią sudaro Sutartys ir bendrieji teisės principai, Sutartimis pagrįstą antrinę teisę ir papildomą teisę.

Europos Sąjunga yra juridinis asmuo, turintis atskirą teisės sistemą, kuri skiriasi nuo tarptautinės teisės sistemos. Be to, ES teisės aktai turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį valstybių narių teisės aktams ir tampa kiekvienos valstybės narės teisinės sistemos dalimi. Europos Sąjunga pati yra teisės šaltinis. Jos teisės sistema paprastai skirstoma į pirminę teisę, kurią sudaro Sutartys ir bendrieji teisės principai, Sutartimis pagrįstą antrinę teisę ir papildomą teisę.

Europos parlamentas: istoriniai faktai

01-03-2018

Europos Parlamentas kilo iš išplėstos Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) Bendrosios Asamblėjos, kuri tapo bendra trijų tuo metu gyvavusių viršvalstybinių Europos bendrijų asamblėja. Vėliau šiai asamblėjai suteiktas pavadinimas „Europos Parlamentas“. Laikui bėgant ši institucija, kurios nariai nuo 1979 m. yra renkami tiesiogiai, pasikeitė iš esmės: iš skiriamų narių sudaryta asamblėja virto renkamu parlamentu, kuris yra pripažįstamas Europos Sąjungos politinės darbotvarkės sudarytoju.

Europos Parlamentas kilo iš išplėstos Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) Bendrosios Asamblėjos, kuri tapo bendra trijų tuo metu gyvavusių viršvalstybinių Europos bendrijų asamblėja. Vėliau šiai asamblėjai suteiktas pavadinimas „Europos Parlamentas“. Laikui bėgant ši institucija, kurios nariai nuo 1979 m. yra renkami tiesiogiai, pasikeitė iš esmės: iš skiriamų narių sudaryta asamblėja virto renkamu parlamentu, kuris yra pripažįstamas Europos Sąjungos politinės darbotvarkės sudarytoju.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

01-03-2018

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra viena iš septynių ES institucijų. Jį sudaro du teismai: Jį sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui jurisdikcijai priklauso Europos Sąjungos teisės reglamentuojami klausimai. Teismai užtikrina, kad Sąjungos teritorijoje būtų tinkamai aiškinami ir taikomi jos pirminės ir antrinės teisės aktai. Jie vertina Sąjungos institucijų teisės aktų teisėtumą ir sprendžia, ar valstybės narės vykdo pirminės ir ...

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra viena iš septynių ES institucijų. Jį sudaro du teismai: Jį sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui jurisdikcijai priklauso Europos Sąjungos teisės reglamentuojami klausimai. Teismai užtikrina, kad Sąjungos teritorijoje būtų tinkamai aiškinami ir taikomi jos pirminės ir antrinės teisės aktai. Jie vertina Sąjungos institucijų teisės aktų teisėtumą ir sprendžia, ar valstybės narės vykdo pirminės ir antrinės teisės aktuose nustatytas pareigas. Be to, Teisingumo Teismas nacionalinių teisėjų prašymu aiškina Sąjungos teisę.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija

01-03-2018

Šioje suvestinėje kalbama apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, kurį sudaro du teismai – pats Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas, jurisdikciją ir įvairias teisių gynimo priemones, kurios numatytos ES sutarties 19 straipsnyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 251–281 straipsniuose, Euratomo sutarties 136 straipsnyje ir prie Sutarčių pridėtame Protokole Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto.

Šioje suvestinėje kalbama apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, kurį sudaro du teismai – pats Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas, jurisdikciją ir įvairias teisių gynimo priemones, kurios numatytos ES sutarties 19 straipsnyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 251–281 straipsniuose, Euratomo sutarties 136 straipsnyje ir prie Sutarčių pridėtame Protokole Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto.

Sąjungos piliečiai ir jų teisės

01-03-2018

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 9 straipsnyje įtvirtintos individualios piliečių teisės ir Sąjungos pilietybė yra pagrindiniai europiečio tapatybės formavimo veiksniai. Tuo atveju, kai šiurkščiai pažeidžiamos pagrindinės Sąjungos vertybės, valstybei narei gali būti taikomos sankcijos.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 9 straipsnyje įtvirtintos individualios piliečių teisės ir Sąjungos pilietybė yra pagrindiniai europiečio tapatybės formavimo veiksniai. Tuo atveju, kai šiurkščiai pažeidžiamos pagrindinės Sąjungos vertybės, valstybei narei gali būti taikomos sankcijos.

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose

01-03-2018

Laisvo tarpvalstybinio prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo mastai nuolat didėja. Europos Sąjunga plėtoja teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinį poveikį turinčiose civilinėse bylose kurdama sąsajas tarp skirtingų teisinių sistemų. Pagrindiniai šio bendradarbiavimo tikslai yra teisinis tikrumas ir patogus bei veiksmingas teisingumo įgyvendinimas, kad būtų galima nustatyti kompetentingą teismą, aiškiai įvardyti taikytiną teisę ir sparčiai bei veiksmingai taikyti sprendimų pripažinimo ir ...

Laisvo tarpvalstybinio prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo mastai nuolat didėja. Europos Sąjunga plėtoja teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinį poveikį turinčiose civilinėse bylose kurdama sąsajas tarp skirtingų teisinių sistemų. Pagrindiniai šio bendradarbiavimo tikslai yra teisinis tikrumas ir patogus bei veiksmingas teisingumo įgyvendinimas, kad būtų galima nustatyti kompetentingą teismą, aiškiai įvardyti taikytiną teisę ir sparčiai bei veiksmingai taikyti sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūras.

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.