5

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report

28-09-2018

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Socialinis dialogas

01-02-2018

Socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Taigi socialiniai partneriai (administracijos ir darbuotojų atstovai) gali aktyviai, be kita ko, pasitelkdami susitarimus, padėti kurti Europos socialinę ir užimtumo politiką.

Socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Taigi socialiniai partneriai (administracijos ir darbuotojų atstovai) gali aktyviai, be kita ko, pasitelkdami susitarimus, padėti kurti Europos socialinę ir užimtumo politiką.

Darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą

01-02-2018

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių veiklos, susijusios su darbuotojų teise į informaciją ir konsultacijas, direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus arba taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas priemones.

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių veiklos, susijusios su darbuotojų teise į informaciją ir konsultacijas, direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus arba taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas priemones.

Socialinė apsauga kitose ES valstybėse narėse

01-02-2018

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas sudaro palankesnes sąlygas laisvam asmenų judėjimui ES. 2010 m. buvo atlikta esminė šios srities teisės aktų reforma, ją papildė kiti teisės aktai, kuriais gerinama darbuotojų teisių apsauga, kai jie naudojasi laisvo judėjimo teise. 2016 m. Komisija į darbuotojų judumo dokumentų rinkinį įtraukė pasiūlymų, kuriais siekiama toliau reformuoti sistemą ir pritaikyti ją prie šiuolaikinių ES ekonominių ir socialinių realijų.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas sudaro palankesnes sąlygas laisvam asmenų judėjimui ES. 2010 m. buvo atlikta esminė šios srities teisės aktų reforma, ją papildė kiti teisės aktai, kuriais gerinama darbuotojų teisių apsauga, kai jie naudojasi laisvo judėjimo teise. 2016 m. Komisija į darbuotojų judumo dokumentų rinkinį įtraukė pasiūlymų, kuriais siekiama toliau reformuoti sistemą ir pritaikyti ją prie šiuolaikinių ES ekonominių ir socialinių realijų.

Europos socialinis fondas

01-02-2018

Europos socialinis fondas (ESF) įsteigtas pagal Romos sutartį, siekiant pagerinti darbuotojų judumo ir įsidarbinimo bendrojoje rinkoje galimybes. Jo uždaviniai ir veiklos taisyklės vėliau buvo keičiami, reaguojant į besikeičiančią ekonominę ir užimtumo padėtį valstybėse narėse ir į ES lygmeniu apibrėžtų politikos prioritetų raidą.

Europos socialinis fondas (ESF) įsteigtas pagal Romos sutartį, siekiant pagerinti darbuotojų judumo ir įsidarbinimo bendrojoje rinkoje galimybes. Jo uždaviniai ir veiklos taisyklės vėliau buvo keičiami, reaguojant į besikeičiančią ekonominę ir užimtumo padėtį valstybėse narėse ir į ES lygmeniu apibrėžtų politikos prioritetų raidą.

Būsimi renginiai

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Kitas renginys -
EPRS

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.