7

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė: bendrieji aspektai

01-03-2018

Lisabonos sutartyje didelė svarba teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Joje numatoma daug svarbių naujų dalykų: veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, nustatyta panaikinus senąją ramsčių sistemą, išplėstos ES Teisingumo Teismo prerogatyvos ir numatytas naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Pagrindines teises sustiprina Pagrindinių teisių chartija, tapusi teisiškai privaloma Europos Sąjungai.

Lisabonos sutartyje didelė svarba teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Joje numatoma daug svarbių naujų dalykų: veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, nustatyta panaikinus senąją ramsčių sistemą, išplėstos ES Teisingumo Teismo prerogatyvos ir numatytas naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Pagrindines teises sustiprina Pagrindinių teisių chartija, tapusi teisiškai privaloma Europos Sąjungai.

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

01-03-2018

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas teismo nuosprendžių ir sprendimų tarpusavio pripažinimo principu ir apima priemones, kuriomis siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus tam tikrose srityse. Lisabonos sutartyje nustatytas tvirtesnis pagrindas baudžiamojo teisingumo erdvei kurti, taip pat numatyti nauji Europos Parlamento įgaliojimai.

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas teismo nuosprendžių ir sprendimų tarpusavio pripažinimo principu ir apima priemones, kuriomis siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus tam tikrose srityse. Lisabonos sutartyje nustatytas tvirtesnis pagrindas baudžiamojo teisingumo erdvei kurti, taip pat numatyti nauji Europos Parlamento įgaliojimai.

Asmens duomenų apsauga

01-01-2018

Asmens duomenų apsauga ir pagarba privačiam gyvenimui yra svarbios pagrindinės teisės. Europos Parlamentas visuomet primygtinai pabrėžė, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo stiprinimo ir žmogaus teisių, įskaitant teisę į duomenų apsaugą ir privatumą, užtikrinimo. Naujosios ES duomenų apsaugos taisyklės, kurios padės skaitmeniniame amžiuje sustiprinti piliečių teises ir supaprastinti taisykles įmonėms, įsigaliojo 2018 m. gegužės mėn.

Asmens duomenų apsauga ir pagarba privačiam gyvenimui yra svarbios pagrindinės teisės. Europos Parlamentas visuomet primygtinai pabrėžė, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo stiprinimo ir žmogaus teisių, įskaitant teisę į duomenų apsaugą ir privatumą, užtikrinimo. Naujosios ES duomenų apsaugos taisyklės, kurios padės skaitmeniniame amžiuje sustiprinti piliečių teises ir supaprastinti taisykles įmonėms, įsigaliojo 2018 m. gegužės mėn.

Policijos bendradarbiavimas

01-01-2018

Pagrindinė policijos bendradarbiavimo priemonė – Europos policijos biuras (Europolas) yra platesnės Europos vidaus saugumo struktūros pagrindinė dalis. Bendradarbiavimas ir politika vis dar plėtojami, dėmesį visų pirma skiriant siekiui veiksmingiau kovoti su visai ES kylančiomis grėsmėmis ir nusikalstamumu ir, kas itin svarbu Europos Parlamentui, šiuos veiksmus įgyvendinti laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių.

Pagrindinė policijos bendradarbiavimo priemonė – Europos policijos biuras (Europolas) yra platesnės Europos vidaus saugumo struktūros pagrindinė dalis. Bendradarbiavimas ir politika vis dar plėtojami, dėmesį visų pirma skiriant siekiui veiksmingiau kovoti su visai ES kylančiomis grėsmėmis ir nusikalstamumu ir, kas itin svarbu Europos Parlamentui, šiuos veiksmus įgyvendinti laikantis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Būsimi renginiai

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Kitas renginys -
EPRS

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.