19

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Teminių skyrių paslaugos (ENVI komitetas)

14-06-2019

A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO. Šioje brošiūroje ypatingas dėmesys skiriamas paslaugoms, kurias teminis skyrius teikia ENVI komitetui.

A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO. Šioje brošiūroje ypatingas dėmesys skiriamas paslaugoms, kurias teminis skyrius teikia ENVI komitetui.

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Maisto sauga

01-02-2018

Europos maisto saugos politikos tikslai yra dvejopi: saugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus ir skatinti sklandų Europos bendrosios rinkos veikimą. Todėl Europos Sąjunga rūpinasi, kad maisto produktų ir pašarų higienos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir maisto taršos išorinėmis medžiagomis prevencijos srityse būtų nustatyti kontrolės standartai ir kad jų būtų laikomasi. Sąjunga taip pat reglamentuoja maisto produktų ir pašarų ženklinimą.

Europos maisto saugos politikos tikslai yra dvejopi: saugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus ir skatinti sklandų Europos bendrosios rinkos veikimą. Todėl Europos Sąjunga rūpinasi, kad maisto produktų ir pašarų higienos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir maisto taršos išorinėmis medžiagomis prevencijos srityse būtų nustatyti kontrolės standartai ir kad jų būtų laikomasi. Sąjunga taip pat reglamentuoja maisto produktų ir pašarų ženklinimą.

Aplinkos politika: bendrieji principai ir pagrindinė sistema

01-02-2018

Europos aplinkos politika grindžiama atsargumo, prevencijos, žalos aplinkai ištaisymo ten, kur yra jos šaltinis, ir „teršėjas moka“ principais. Daugiametėse aplinkos apsaugos veiksmų programose nustatomas būsimų veiksmų visose aplinkos politikos srityse pagrindas. Jos įtrauktos į horizontaliąsias strategijas ir į jas atsižvelgiama tarptautinių derybų aplinkos klausimais metu. Galiausiai ne mažiau svarbus yra įgyvendinimas.

Europos aplinkos politika grindžiama atsargumo, prevencijos, žalos aplinkai ištaisymo ten, kur yra jos šaltinis, ir „teršėjas moka“ principais. Daugiametėse aplinkos apsaugos veiksmų programose nustatomas būsimų veiksmų visose aplinkos politikos srityse pagrindas. Jos įtrauktos į horizontaliąsias strategijas ir į jas atsižvelgiama tarptautinių derybų aplinkos klausimais metu. Galiausiai ne mažiau svarbus yra įgyvendinimas.

Oro ir akustinė tarša

01-02-2018

Oro tarša ir pernelyg didelis triukšmas kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai yra pramonė, transportas, energijos gamyba ir žemės ūkis. ES oro kokybės strategija siekiama iki 2020 m. užtikrinti visapusišką atitiktį galiojantiems oro kokybės teisės aktams ir nustatomi nauji ilgalaikiai 2030 m. tikslai. Aplinkos triukšmo direktyva padedama nustatyti triukšmo lygį ES ir imtis būtinų priemonių jam sumažinti iki priimtino lygio. Konkrečių šaltinių keliama oro ir akustinė ...

Oro tarša ir pernelyg didelis triukšmas kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai yra pramonė, transportas, energijos gamyba ir žemės ūkis. ES oro kokybės strategija siekiama iki 2020 m. užtikrinti visapusišką atitiktį galiojantiems oro kokybės teisės aktams ir nustatomi nauji ilgalaikiai 2030 m. tikslai. Aplinkos triukšmo direktyva padedama nustatyti triukšmo lygį ES ir imtis būtinų priemonių jam sumažinti iki priimtino lygio. Konkrečių šaltinių keliama oro ir akustinė tarša reglamentuojama atskirais teisės aktais.

Vandens apsauga ir vandentvarka

01-02-2018

Vanduo gyvybiškai būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai, taip pat ekonomikai. Jo apsauga ir valdymas neapsiriboja valstybių sienomis. ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama išvalyti vandenį, apsaugoti švarų vandenį ES ir užtikrinti tausų jo naudojimą iš ilgalaikės perspektyvos. Direktyva papildyta konkretesniais teisės aktais, pavyzdžiui, Geriamojo vandens direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Potvynių direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva, taip pat ...

Vanduo gyvybiškai būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai, taip pat ekonomikai. Jo apsauga ir valdymas neapsiriboja valstybių sienomis. ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama išvalyti vandenį, apsaugoti švarų vandenį ES ir užtikrinti tausų jo naudojimą iš ilgalaikės perspektyvos. Direktyva papildyta konkretesniais teisės aktais, pavyzdžiui, Geriamojo vandens direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Potvynių direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva, taip pat tarptautiniais susitarimais.

Kova su klimato kaita

01-02-2018

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje įvykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje šalys susitarė užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. ES yra įsipareigojusi iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, 27 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį padidinti tiek, kad ji siektų 27 proc. galutinio suvartojamo ...

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje įvykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje šalys susitarė užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu. ES yra įsipareigojusi iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, 27 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį padidinti tiek, kad ji siektų 27 proc. galutinio suvartojamo kiekio. Pagrindinė priemonė kovojant su klimato kaita – ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Būsimi renginiai

16-10-2019
State of the Union: The view from regions and cities
Kitas renginys -
EPRS
17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Kitas renginys -
EPRS

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.