Valodas politika

01-09-2017

Eiropas Savienība savos centienos veicināt mobilitāti un starpkultūru sapratni kā svarīgu prioritāti ir noteikusi valodu apguvi un šajā jomā finansē vairākas programmas un projektus. Eiropas Savienība uzskata, ka daudzvalodība ir būtisks Eiropas konkurētspējas elements. Tāpēc viens no Eiropas Savienības valodas politikas mērķiem ir panākt, lai katrs Eiropas iedzīvotājs papildus dzimtajai valodai prot vēl divas svešvalodas.

Eiropas Savienība savos centienos veicināt mobilitāti un starpkultūru sapratni kā svarīgu prioritāti ir noteikusi valodu apguvi un šajā jomā finansē vairākas programmas un projektus. Eiropas Savienība uzskata, ka daudzvalodība ir būtisks Eiropas konkurētspējas elements. Tāpēc viens no Eiropas Savienības valodas politikas mērķiem ir panākt, lai katrs Eiropas iedzīvotājs papildus dzimtajai valodai prot vēl divas svešvalodas.