Kopējā statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS)

01-11-2017

Eiropas Savienība ir izveidojusi kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS), lai Eiropas Savienībā veicinātu saskaņotu reģionālo statistikas datu vākšanu, apkopošanu un publicēšanu. Šo hierarhisko sistēmu izmanto arī reģionu sociālekonomiskai analīzei un intervences pasākumu noteikšanai ES kohēzijas politikas ietvaros.

Eiropas Savienība ir izveidojusi kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS), lai Eiropas Savienībā veicinātu saskaņotu reģionālo statistikas datu vākšanu, apkopošanu un publicēšanu. Šo hierarhisko sistēmu izmanto arī reģionu sociālekonomiskai analīzei un intervences pasākumu noteikšanai ES kohēzijas politikas ietvaros.