Strukturālā palīdzība zivsaimniecības nozarē

01-01-2018

ES zivsaimniecības politiku, ko sākotnēji finansēja ar zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu (ZVFI), 2007.–2013. gadā finansēja no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), bet pašlaik to finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), no kura tā 2014.–2020. gadā saņems 6,4 miljardus EUR. EJZF atbalsta zvejniekus pārejā uz ilgtspējīgu zveju, palīdz piekrastes kopienām dažādot saimniecisko darbību, kā arī finansē projektus, kas rada jaunas darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē.

ES zivsaimniecības politiku, ko sākotnēji finansēja ar zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu (ZVFI), 2007.–2013. gadā finansēja no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), bet pašlaik to finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), no kura tā 2014.–2020. gadā saņems 6,4 miljardus EUR. EJZF atbalsta zvejniekus pārejā uz ilgtspējīgu zveju, palīdz piekrastes kopienām dažādot saimniecisko darbību, kā arī finansē projektus, kas rada jaunas darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē.