Integrētā jūrlietu politika

01-01-2018

Integrētā jūrlietu politika (IJP) ir visaptveroša pieeja visām ar jūrniecību saistītām politikas jomām. IJP balstās uz ideju, ka, koordinējot savus politikas virzienus, Savienība var gūt lielāku labumu no jūrām un okeāniem, mazāk ietekmējot vidi, un IJP aptver dažādas jomas, piemēram, zivsaimniecību un akvakultūru, kuģniecību un jūras ostas, jūras vidi, jūras pētniecību, enerģijas ražošanu jūrā, kuģu būvi un ar jūru saistītas nozares, kuģošanas uzraudzību, jūras un piekrastes tūrismu, nodarbinātību, piekrastes reģionu attīstību un ārējās attiecības jūrlietu jomā.

Integrētā jūrlietu politika (IJP) ir visaptveroša pieeja visām ar jūrniecību saistītām politikas jomām. IJP balstās uz ideju, ka, koordinējot savus politikas virzienus, Savienība var gūt lielāku labumu no jūrām un okeāniem, mazāk ietekmējot vidi, un IJP aptver dažādas jomas, piemēram, zivsaimniecību un akvakultūru, kuģniecību un jūras ostas, jūras vidi, jūras pētniecību, enerģijas ražošanu jūrā, kuģu būvi un ar jūru saistītas nozares, kuģošanas uzraudzību, jūras un piekrastes tūrismu, nodarbinātību, piekrastes reģionu attīstību un ārējās attiecības jūrlietu jomā.