Komunikācijas politika

01-04-2018

Juridiskais pamats nepieciešamībai pēc efektīvas komunikācijas atrodams Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kas nodrošina visiem pilsoņiem tiesības būt informētiem par Eiropas jautājumiem. ES iestādes ir izstrādājušas vairākus rīkus un pakalpojumus, lai uzturētu komunikāciju ar sabiedrību un to informētu. Eiropas pilsoņu iniciatīva kopš tās oficiālas uzsākšanas 2012. gadā ļauj pilsoņiem tiešāk iesaistīties jaunu tiesību aktu veidošanā un Eiropas jautājumos.

Juridiskais pamats nepieciešamībai pēc efektīvas komunikācijas atrodams Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kas nodrošina visiem pilsoņiem tiesības būt informētiem par Eiropas jautājumiem. ES iestādes ir izstrādājušas vairākus rīkus un pakalpojumus, lai uzturētu komunikāciju ar sabiedrību un to informētu. Eiropas pilsoņu iniciatīva kopš tās oficiālas uzsākšanas 2012. gadā ļauj pilsoņiem tiešāk iesaistīties jaunu tiesību aktu veidošanā un Eiropas jautājumos.