Eiropas kaimiņattiecību politika

01-01-2018

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) attiecas uz Alžīriju, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Ēģipti, Gruziju, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Moldovu, Maroku, Palestīnu, Sīriju, Tunisiju un Ukrainu. Tās mērķis ir stiprināt visu valstu labklājību, stabilitāti un drošību. Šīs politikas pamats ir demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un to veido divpusējā politika starp ES un atsevišķām partnervalstīm, ko papildina reģionālās sadarbības iniciatīvas – Austrumu partnerība un Savienība Vidusjūrai[1].

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) attiecas uz Alžīriju, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Ēģipti, Gruziju, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Moldovu, Maroku, Palestīnu, Sīriju, Tunisiju un Ukrainu. Tās mērķis ir stiprināt visu valstu labklājību, stabilitāti un drošību. Šīs politikas pamats ir demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un to veido divpusējā politika starp ES un atsevišķām partnervalstīm, ko papildina reģionālās sadarbības iniciatīvas – Austrumu partnerība un Savienība Vidusjūrai[1].