Dienvidaustrumāzija

01-01-2018

ES veido ciešākas saites ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un veicina reģionālo integrāciju ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece Dienvidaustrumāzijā un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Tā cenšas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu šī reģiona valstīs.

ES veido ciešākas saites ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un veicina reģionālo integrāciju ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece Dienvidaustrumāzijā un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā. Tā cenšas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu šī reģiona valstīs.