Eiropas pilsoņu iniciatīva

01-02-2018

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir svarīgs Eiropas Savienības pārstāvības demokrātijas instruments, kas paver iespēju vienam miljonam ES pilsoņu, kuri pārstāv vismaz ceturto daļu dalībvalstu, aicināt Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu nolūkā īstenot ES Līgumus. Kopš ir spēkā Regula (ES) Nr. 211/2011, ar kuru nosaka detalizētas procedūras un noteikumus attiecībā uz EPI, četras Komisijai iesniegtas iniciatīvas guvušas panākumus.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir svarīgs Eiropas Savienības pārstāvības demokrātijas instruments, kas paver iespēju vienam miljonam ES pilsoņu, kuri pārstāv vismaz ceturto daļu dalībvalstu, aicināt Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu nolūkā īstenot ES Līgumus. Kopš ir spēkā Regula (ES) Nr. 211/2011, ar kuru nosaka detalizētas procedūras un noteikumus attiecībā uz EPI, četras Komisijai iesniegtas iniciatīvas guvušas panākumus.