Tiesības iesniegt lūgumrakstu

01-10-2017

Kopš Māstrihtas līguma stāšanās spēkā ikvienam ES pilsonim ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam sūdzības vai lūguma formā par kādu no jautājumiem, kurš attiecas uz ES kompetences jomām. Lūgumrakstus izskata Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, kura pieņem lēmumu par lūgumrakstu pieņemamību un ir atbildīga par tajos minēto jautājumu risināšanu.

Kopš Māstrihtas līguma stāšanās spēkā ikvienam ES pilsonim ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam sūdzības vai lūguma formā par kādu no jautājumiem, kurš attiecas uz ES kompetences jomām. Lūgumrakstus izskata Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, kura pieņem lēmumu par lūgumrakstu pieņemamību un ir atbildīga par tajos minēto jautājumu risināšanu.