Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa: vispārēji aspekti

01-03-2018

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.