Imigrācijas politika

01-03-2018

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem ir uz solidaritātes principu balstīta progresīva un visaptveroša Eiropas imigrācijas politika. Imigrācijas politikas mērķis ir izveidot līdzsvarotu pieeju gan atbilstīgas, gan neatbilstīgas imigrācijas jautājumu risināšanai.

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem ir uz solidaritātes principu balstīta progresīva un visaptveroša Eiropas imigrācijas politika. Imigrācijas politikas mērķis ir izveidot līdzsvarotu pieeju gan atbilstīgas, gan neatbilstīgas imigrācijas jautājumu risināšanai.